I Spotkanie organizacyjne i warsztaty zajęciowe 9 marca 2015 r.

I Spotkanie organizacyjne i warsztaty zajęciowe  9 marca 2015 r.