Historia złotoryjskiego Ju Jitsu i sekcji Kazan

Historia  Sekcji Ju Jutsu Kazan

Nazwa oraz logotyp sekcji nawiązuje do Złotoryi.
Kazan w języku japońskim oznacza wulkan i nawiązuje do naszej
Wilczej Góry  oraz do wulkanicznego regionu w którym mieszkamy.

Początek działalności Sekcji Ju Jitsu Kazan na terenie miasta Złotoryja datuje się 2 maja 1981 roku, a w strukturach Stowarzyszenia Asklepios od 1983 r. (następca prawny Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi, posługujące nazwą: Ognisko TKKF „Asklepios”).
Od chwili  powstania  prowadzi ją mistrz Ju Jitsu  Józef Leśnicki posiadający obecnie 9ºDan PAJJ – wieloletni działacz i popularyzator sztuki walki oraz trener i wychowawca młodego pokolenia.

I. 30 - lecie działalności (lata 1981 – 2010) zobacz początki w obiektywie

W latach 70–tych ubiegłego stulecia Złotoryja nie była centrum sportowym, a w tej dziedzinie tylko miasta wojewódzkie skupiały szkoły różnorodnych sportów czy sztuk walki.

W ówczesnym czasie takim miłośnikiem walk wschodu był Józef Leśnicki, który kontynuował naukę w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi, trenując jednocześnie karate. W tym czasie już od 1979 roku w Głogowie przy TKKF „Nadodrze” działała Sekcja Ju Jitsu, którą prowadził instruktor Eugeniusz Sikora.
Pod koniec 1980r. Józef Leśnicki nawiązuje kontakt z woźnym szkoły z panem Janem Runge, który wprowadził go w arkana  mało znanej w naszym mieście sztuki walki – Ju Jitsu, gdyż na terenie Krakowa prowadził zajęcia i posiadał umiejętności szkoleniowe. Zaproponował utworzenie zespołu ćwiczebnego na terenie naszego miasta.
Dzięki ich wspólnej pasji oraz  uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych, mogli rozpocząć pierwsze zajęcia z nieliczną wtedy grupą młodzieży pod nazwą Grupa Ju Jitsu.

W tym okresie J. Leśnicki posiadał już odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu grupy szkoleniowej i stopień uczniowski 6 KYU. Stan wojenny przerwał na jakiś czas treningi, a pan J. Runge został internowany.
Po kilkumiesięcznej przerwie Józef Leśnicki  wznowił ćwiczenia  w  sekcji uznając, iż warto zająć czymś dzieci i młodzież (aby miała alternatywę) bo nuda w małych miasteczkach to największe zło. Zwrócił się o współpracę do Zarządu Wojewódzkiego TKKF w Legnicy, który przyjął swoje struktury. Grupa działała pod ich patronatem do 1983 roku.
Należy tu wspomnieć, że japońskie Ju Jitsu w Polsce w latach 80-tych przechodziło burzliwy okres rozwoju i dynamiczny rozkwit różnych stylów sportów i sztuki walki. Rozwijały się i powstawały liczne sekcje  nie tylko w miastach  wojewódzkich, a wśród nich i nasza złotoryjska.
7 czerwca 1983 roku z inicjatywy działaczy i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej zawiązuje się Ognisko TKKF „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi. Członkowie Ju Jitsu z instruktorem, jako jedni ze współzałożycieli, zasilają jego szeregi.
Od owego dnia sekcja prowadzona przez Józefa Leśnickiego weszła w skład organizacyjny ogniska i działa w jego strukturze do chwili obecnej oraz nieprzerwalnie prowadzi zajęcia szkoleniowe i treningi. W pierwszych latach prowadzone były w sali gimnastycznej Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a później i do chwili obecnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi.

Ta nowa, jeszcze mało znana i tajemnicza sztuka walki, przyciąga z biegiem lat coraz więcej zwolenników, szczególnie dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych oraz średnich. Grupa staje się najliczniejszą i najprężniejszą w ognisku, bo liczy aż 90 osób i przekształca się w Sekcję Ju Jitsu.

W 1985 roku lider sekcji nawiązuje kontakt z panem Eugeniuszem Sikorą i wspólnie tworzą Zachodnie Centrum Ju Jitsu z siedzibą w Zielonej Górze zrzeszając przynależne kluby.

W tymże roku Józef Leśnicki:

 • zdobywa pierwsze miejsce w Mistrzostwach Okręgu Zachodniego Ju Jitsu,
 • 20 marca 1985r. uzyskuje swój pierwszy upragniony stopień mistrzowski sensei 1ºDAN nadany wówczas przez Poland Ju Jitsu przynależne w Polsce do Światowej i Europejskiej Federacji Ju Jitsu oraz Japońskiej Akademii KOBUDO i Japońskiej Federacji Ju Jitsu,
 • zajmuje II miejsce w kategorii seniorów w I Ogólnopolskim Turnieju Ju Jitsu sportowego w Warszawie.

Od tego okresu nasz mistrz nabiera wiary w siebie, i w swoje zdolności:
„ ... skoro mogłem ja - to podzielę się umiejętnościami z innymi …”
Zaczął intensywne szkolenie w umiejętnościach instruktorskich i już w 1986r. otrzymuje pierwszą legitymację Instruktora Sportu Ju Jitsu wydaną przez Wojewódzką Federację Sportu w Gorzowie Wielkopolskim.

Lata 1986 – 1990 to dla trenera  okres  wzmożonego szkolenia młodych adeptów  w  Ju Jitsu, technikach samoobrony i w doskonaleniu swoich umiejętności. To też  jest okres przynoszący satysfakcję oraz  małe i duże sukcesy zarówno dla sekcji jak również osobiste:

 • w 1986r. zawodnicy sekcji uczestniczą w Ogólnopolskich Zawodach o puchar Prezesa WTKKF w Zielonej Górze zorganizowany przez Polski Związek Karate i zajmują w klasyfikacji drużynowej III miejsce.
 • trener zdobywa tytuł Wicemistrza Polski w Mistrzostwach Ju Jitsu i tytuł mistrza na zawodach w Zielonej Górze,
 • w 1988r. trener uzyskuje certyfikat na stopień mistrzowki: sensei 2ºDAN i po dwóch latach zdaje egzaminy mistrzowskie na 3ºDAN. W tym też roku udaje się z grupą działaczy ogniska do ZSRR – Republiki Gruzji, gdzie w Tbilisi zawiązuje Gruzińską Federację Ju Jitsu kształcąc Kaukaskich mistrzów. Jednak wojna w Gruzji przerwała wszystkie plany i zamierzenia.

W 1990 roku nasz mistrz wspólnie z działaczami Ju Jitsu oraz mistrzami innych sekcji, powołują z inicjatywy Eugeniusza Sikory stowarzyszenie pod nazwą POLSKA AKADEMIA JU JITSU z siedzibą w Zielonej Górze. Pierwszym jego prezydentem został dr. Stefan Bulande, a jego pomysłodawcę E. Sikorę wybrano na Wiceprezydenta i dyrektora technicznego, który w późniejszym okresie mianowany zostaje na Prezydenta PAJJ i pełni tą zaszczytną funkcje do dnia dzisiejszego.

Nadrzędnym celem Akademii było dążenie do powszechnego rozwoju i popularyzacji sztuki walki Ju Jitsu w Polsce w różnorodnych formach: Ju Jitsu – tradycyjne, sportowe, rekreacji w samoobronie, zabawowe dla dzieci oraz stylowe dla zaawansowanych.
Utworzona AKADEMIA JU JITSU, w rok później przystępuje do Światowej Organizacji Ju Jitsu.

Rok 1992 jest rokiem przełomowym w historii Ju Jitsu, ponieważ łączą się wszystkie organizacje pod nazwą ŚWIATOWA ORGANIZACJA JU JITSU (WJJKO). Polska Akademia Ju Jitsu zostaje oficjalnym i jedynym przedstawicielem na nasz kraj – jest to bardzo ważny fakt, gdyż stopnienie uzyskiwane w akademii są uznawane i respektowane na całym świecie. Połączenie organizacji spowodowało ujednolicenie i ustalenie jednakowych norm we wszystkich krajach na ziemi. Wszędzie obowiązują takie same wymagania organizacyjne, identyczne systemy stopniowania i kolory pasów. Prócz tych korzyści, płynęły też i inne, a mianowicie organizowano liczne sympozja z  udziałem mistrzów z różnych krajów świata oraz szkolenia pod okiem światowych instruktorów.

Akademia realizując swoje cele, przyjmuje sekcję Ju Jitsu w poczet swoich członków, a zajęcia prowadzone są zgodnie z jej programem szkoleniowym. Mistrz podejmuje się współpracy na rzecz rozwoju i popularyzację Ju Jitsu. Akademia powierza mu funkcję Lidera-Kierownika Ośrodka Ju Jitsu w Legnicy oraz przyznaje nominację na egzaminatora stopni uczniowskich i studenckich Kyu (kiju) i stopni mistrzowskich Dan.

W 1991r. nasz Lider w strukturze PAJJ, zostaje szefem Centrum Ju Jitsu, a  w następnych latach Szefem Południowego Centrum Ju Jitsu. Oraz Z–cą Koordynatora Krajowego PAJJ.

W tym czasie powstają też sekcje w ościennych miastach: Chojnowie, Jaworze  i Bolesławcu.
Rok 1992 – 1993 to kolejne lata w większości intensywnego szkolenia młodego pokolenia – (liczebność sekcji raz się zwiększa, raz  maleje ale w dalszym ciągu przyciąga  i intryguje), a dla trenera  praca nad sobą w  podnoszeniu swoich kwalifikacji mistrzowskich.
Sztuki walki są dla wytrwałych, nie każdy potrafi poddać się mozolnej dyscyplinie treningowej, nie każdego stać na długie oczekiwanie na efekty ćwiczeń i opanowanie układów i technik samoobrony, które są warunkiem zdobycia stopnia wtajemniczenia.
Dużym osiągnięciem dla instruktora – nauczyciela – trenera jest wyszkolenie adeptów  Ju Jitsu na stopnie studenckie i przekazanie wiedzy o sztukach walki, a w następstwie    wprowadzenie w arkana mistrzowskie: Kacpra Radzkiego (4ºDAN), Roberta Antosiaka  (4ºDAN), Zbigniewa Lasonia (2ºDAN), Adama Zagdańskiego (1ºDAN), Tomasza Żytomirskiego (1ºDAN), Pawła Kiragę (1ºDAN) i Tomasza Korwackiego(1ºDAN). Niektórzy z nich posiadają własne szkoły i praktykują swoje style, krzewiąc zasady tej misternej sztuki walki, a których  korzenie tkwią w Złotoryi.

Posiadając wymaganą wiedzę i umiejętności techniczne w 1992 roku trener zdaje egzaminy na stopień mistrzowski sensei 4ºDAN, a w rok później na sensei 5ºDAN. W kolejnym roku otrzymuje stopień Instruktora Sportu I Klasy Ju Jitsu.
Mistrzowie i adepci sekcji w każdym roku  biorą udział w  mistrzostwach, zawodach i turniejach PAJJ sięgając po najwyższe miejsca medalowe, w krajowych konsultacjach, seminariach, paradach mistrzów, pokazach, kursach instruktorskich, szkoleniach z samoobrony   i w letnich obozach szkoleniowych. Niektóre wydarzenia z życia sekcji obrazowane były w lokalnej prasie i uwidaczniane na fotografiach i zbiorach prywatnych – są to jedyne udokumentowane materiały jakie z tego okresu posiada Stowarzyszenie i trudno jest określić liczebnie ile przez te lata ćwiczyło dzieci, młodzieży i dorosłych.

W roku 1996 zgodnie z etyką i maksymą Ju Jitsu oraz spełniając wszystkie wymagania: znajomość wiedzy, wytrwałość i umiejętności, trener sekcji otrzymuje kolejną nominację  mistrzowską  na 6ºDAN. W tym też roku mistrz i jego uczniowie, biorą udział w konsultacjach w Zielonej Górze z udziałem włoskiego Prezydenta Światowej Federacji Kobudo Ju Jitsu – Giacomo Sparuco Bertoletti oraz Dyrektora Technicznego na Europę Roberta Clarka.

W 1999r. nasz mistrz pełni zaszczytną funkcję Honorowego Gościa – Eksperta defensywnej walki na Mistrzostwach Polski w Łodzi, w których uczestniczyli mistrzowie Świata, Europy i Polski w Judo, Karate i Toekwondo. Z grupą adeptów uczestniczy w Budo Gali w Szprotawie w której wzięły udział kluby z terenu Polski uprawiające różne style walki tj. Aikdo, Karate, Kendo, Ju Jitsu, Taekwondo i Judo.

W roku 2000 swoim doświadczeniem służy pomocą i angażuje się w organizację i utworzenie Jerzmanickiego Okręgu Ju Jitsu Raion Ryu, który prowadzą do chwili obecnej i działają w nim jego uczniowie: Kacper Radzki i Adam Zagdański.
Dużym wyzwaniem i doświadczeniem dla przedstawicieli naszej sekcji był udział w Międzynarodowych Pokazach Sztuki Walki w Szprotawie w których zaprezentowali się Mistrzowie Walk Wschodu z krajów Europy tj. Belgii, Białorusi ,Czech, Francji, Niemiec i Włoch oraz  z Polski. Od tego też roku, działacze ogniska i instruktor organizują we własnym zakresie i przy wsparciu finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”, coroczne obozy sportowo – rekreacyjne w Ośrodku Szkoleniowym TKKF w Sierakowie Wlkp. dla dzieci i młodzieży ćwiczących w sekcji, której  niestety liczebność zmniejsza się z każdym rokiem.

W kolejnych latach 2002 – 2003 zauważalny jest dalszy brak zainteresowania  w uprawianiu sztuk walk wśród złotoryjskiego społeczeństwa, a szczególnie wśród młodego pokolenia. Jednorazowo na zajęcia uczęszcza średnio od 15 do 20 dzieci. W 2003 roku, instruktor wyszkolił na stopnie uczniowskie zaledwie 32 adeptów do lat 18 oraz 5 osób dorosłych.

W Akademii nastąpił  marazm w organizacji zawodów sportowych.

Rok 2002 był też okresem przełomowym dla ówczesnego Ogniska, z uwagi na zmiany kadrowe w jego organach statutowych oraz przede wszystkim spowodowany trudną sytuacją finansową z braku otrzymywania wsparcia  finansowego instytucji krzewienia kultury i sportu jakim był Zarząd Główny TKKF w Warszawie i Zarząd Wojewódzki TKKF  w Legnicy. Stąd od kilku lat członkowie sekcji nie uczestniczyli we współzawodnictwie sportowym.
Kolejny  rok 2004, zaznaczył się poprawą sytuacji i małymi sukcesami sekcji, m.in.:

 • trener – instruktor otrzymuje następną nominację mistrzowską za zasługi w Ju Jitsu, stopień wtajemniczenia 7ºDAN, którą otrzymał podczas Krajowych Konsultacji Ju Jitsu z udziałem władz powiatowych i miejskich, zorganizowanych po raz pierwszy na trenie naszego miasta przez  nasze ognisko i sekcję.
 • Zawodnicy sekcji wzięli udział w Mistrzostwach Polski Juniorów i w Kata Ju Jitsu oraz Mistrzostwach Dzieci i Młodzieży w Judo w Krośnie Odrzańskim zdobywając 2 medale złote, 1 srebrny i 2 brązowe oraz  IV miejsce w klasyfikacji drużynowej.
 • Sekcja i jej adepci mieli okazję zaprezentować techniki i układy samoobrony oraz swoje umiejętności podczas pokazów na Uroczystym Otwarciu Hali Sportowej „Tęcza”.

Wszystkie przedsięwzięcia i zwiększenie liczebności wyszkolonych adeptów to zasługa Gminy Miejskiej Złotoryja i Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”, dzięki dotacjom, mogliśmy wyposażyć sekcję w odpowiednią ilość profesjonalnych  materacy oraz włączyć się czynnie do propagowania tej misternej sztuki walki Ju Jitsu i samoobrony wśród dzieci i młodzieży.

Od 2003r. do 2011r. roku w zajęciach szkoleniowych uczestniczyło przeszło 300 dzieci, młodzieży i dorosłych w tym: wyszkolono na stopnie uczniowskie i studenckie 180 a 74 zawodników zostało przygotowanych do udziału w mistrzostwach judo i Ju Jitsu o zasięgu lokalnym i krajowym, gdzie zdobyliśmy 73 miejsca medalowe promując tym samym nasze stowarzyszenie, sekcję  a przede wszystkim miasto.

W 2005r na uroczystościach obchodów V–lecia Jerzmanickiego Centum Ju Jitsu  z udziałem najwyższych władz PAJJ i władz miasta nasz trener otrzymuje promocję mistrzowską na 8ºDan, która jest przyznawana za szczególne zasługi na rzecz  rozwoju i popularyzację Ju Jitsu na trenie kraju.

Z inicjatywy mistrza w 2006  i 2007 roku przeprowadzono na terenie naszego miasta dwie imprezy sportowe ph. GALA BUDO – „pokazy mistrzów”, w których udział wzięli mistrzowie trenujący różne style walk m.in. aikido, karate, judo, taekwondo, capoeira i Ju Jitsu – prezentując umiejętności sztuk walk wschodu.

Podczas Gali w 2006 roku, Józef Leśnicki z rąk Prezydenta Akademii Ju Jitsu otrzymał - za zasługi i umiejętności kolejną nominację na wyższy stopień mistrzowski hanshi  8ºDAN, a w trakcie I Turnieju Ju Jitsu w 2009 roku, następną nominację stopnia mistrzowskiego soke 9ºDAN (jest to jeden z najwyższych stopni w akademii – 10ºDAN posiada Prezydent Ju Jitsu).

Wszystkie od 2003roku wymienione przedsięwzięcia i akcje w ramach reaktywizacji  i propagowania sztuki walki wschodu na naszym terenie były możliwe do przeprowadzenia tylko dzięki aktywności i zaangażowaniu członków Zarządu Ogniska, instruktora sekcji i osób  z nim współpracujących oraz staraniom m.in. w otrzymywaniu corocznych dotacji jako wsparcie finansowe zadań statutowych w zakresie sport i rekreacja dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej Złotoryja i środków ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi, oraz ze  środków pozyskiwanych z Fundacji Polska Miedź i od licznych sponsorów, darczyńców czy miłośników sztuk wschodu.

Dzięki też dodatkowej dotacji  z Gminy Miejskiej i upustu cenowego z firmy Polskok w Chorzowie sekcja zakupiła profesjonalną matę tatami o wymiarach powierzchniowych spełniających  warunki organizacji zawodów sportowych oraz materace do zajęć i treningów dla licznej grupy młodszej.

W roku poprzedzającym Jubileusz mistrz i jego asystenci (Sylwia Leśnicka i Patryk Jaśkowski) wyszkolili 51 adeptów na stopnie uczniowskie od 10 KYU do 4 KYU  i 2 adeptów na stopnie studenckie 3 KYU – 2 KYU. Do sekcji uczęszcza 48 dzieci w grupie młodszej i 19 w grupie starszej. Do najzdolniejszych adeptów Ju Jitsu, którzy od wielu lat reprezentują nasze stowarzyszenie i promują nasze  miasto w licznych zawodach i imprezach sportowych, gdzie mają możność wykazać się swoimi uzdolnieniami oraz stopniem przygotowania i wyszkolenia  należą:

 • Z grupy najmłodszej: Marcelina Kordiuk, Michał Starczewski, Andrzej Kwapiński. Bruno Kalinowski, Dawid Walczewski, Marek Zdancewicz, Adrian Boczar, Kajetan Tkaczyk, Krystian Tkaczyk
 • W grupie starszej: Julia Przysiężnik, Paweł Przysiężnik, Natalia Szczepanek, Sławomir Walczewski, Mirosław Domagała, Sylwia Leśnicka, Agnieszka Leśnicka, Patryk Jaśkowski, Maciej Zdancewicz, Mateusz Matuszak, Adrian Kwiatkowski, Dominik Kwiatkowski, Radosław Szudra.

Osiągnięcia sekcji  i zawodników w latach 2003 - 2010 to udział w:

 • Otwartych Mistrzostwach Dolnego Śląska dzieci i młodzików w Judo w Głogowie zorganizowany przez Polski Związek Judo zdobywając 2 miejsca medalowe .
 • Otwartych Mistrzostwach Ju Jitsu pod Patronatem Urzędu Marszałkowskiego woj. Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim zdobywając 1 medal srebrny i 3 brązowe
 • pokazach walk i samoobrony Nad Zalewem w ramach akcji „Bezpiecznie na drodze”
 • pokazie na Festynie Parafialnym ph. „Lato w mieście” po którym zwiększyły się szeregi ćwiczących w sekcji z uwagi m.in. na kampanię reklamową bezpłatnego miesięcznego uczestnictwa na zajęciach.
 • Mikołajkowym Turnieju dzieci i młodzików w Ju Jitsu o Puchar Prezydenta Zielonej Góry przywożąc 4 medalowe krążki: 2 złote, 1 srebrny i 1 brązowy.
 • Wiosennych Mistrzostwach Ju Jitsu i Turnieju Mikołajkowym w Zielonej Górze zdobywając 9 medali: 2 złote, 2 srebrne i 5 brązowych,
 • Cykle pokazów szkoleniowych w ZOKiR w ramach akcji „Lato w mieście”
 • Mistrzostwach Polski Akademii Ju Jitsu i Kata parami w Krośnie Odrzańskim zdobywając 7 krążków: 1 zloty, 1 srebrny i 5 brązowych.
 • I Turnieju Ju Jitsu Dzieci i młodzików o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja, zdobywając drużynowo I miejsce i 15 miejsc medalowych: 5 złotych, 7 srebrnych i 3 brązowe
 • III turnieju Mikołajkowym o Puchar Burmistrza Miasta Zielona Góra zdobywając 8 miejsc medalowych: 2 złote, 5 srebrnych i 1brązowy
 • Regionalnych Zawodach Ju Jitsu o Puchar Starosty Powiatu Złotoryjskiego, gdzie wywalczyli 14 medalowych krążków w tym: 7 złotych, 5 srebrnych i 2 brązowe
 • II Turnieju Ju Jitsu o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja, zdobywając I miejsce drużynowo i 16 medali w tym: 11 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe
 • Pokazie szkoleniowym podczas Dni Złotoryi - Płuczki Złota
 • Obozie sportowo – szkoleniowym w Jastrowie, zorganizowanym we własnym zakresie po raz pierwszy od przeszło dziesięciu lat
 • Międzynarodowej Budo Gali w Krośnie Odrzańskim w ramach Dni Kultury Japońskiej – pokazy różnorodnych technik walk studentów samoobrony przez naszych studentów i mistrza
 • Mikołajkowy pokaz Ju Jitsu dla dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świerzawie.

Trzydziestoletni przekrój działalności sekcji, jej rozkwit oraz działalność szkoleniowa mistrza Ju Jitsu Józefa Leśnickiego to niezwykle bogaty i barwny życiorys zawodnika – instruktora – trenera – mistrza sztuk walki, a  przede wszystkim człowieka, którego pasja i aktywność w  sztuce Ju Jitsu przyczyniła się do  rozwoju sekcji i kształtowania pozytywnych wzorców  wśród młodego pokolenia.

II. Działalność od 2011 roku

2011 r.
Sekcja w dalszym ciągu ma swoją znaczącą w mieście i powiecie pozycję   w działaniach popularyzujących  aktywność fizyczną jak i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży – poprzez m.in. długoletnie prowadzenie szkoleń w zakresie wschodniej sztuki walki Ju Jitsu.

Liczne starty w turniejach i organizacje zawodów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego był możliwy tylko dzięki pozyskiwanym co rocznie środkom finansowym z Gminy Miejskiej Złotoryja, Gminy Zagrodno w ramach realizacji zadań publicznych  oraz z dotacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi i Fundacji Polska Miedź w Lubinie. Sekcję wspierają  finansowo  również sponsorzy prywatni i  współpracujące firmy.

W strukturze ogniska zostaje powołana od 8 marca 2011r. Sekcja Ju Jitsu w Świerzawie zrzeszając na początek 72 uczestników. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek po 1 godzinie lekcyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym). Wynajem jest bezpłatny na zasadzie użyczenia. Prowadzenia zajęć podjął się mistrz soke Józef Leśnicki 9ºDAN.

Z każdym miesiącem ubywało chętnych  i pod koniec roku stan zmniejszył się  do  44 adeptów. Na przestrzeni 2011r. podczas przeprowadzonych dwóch egzaminów –36 adeptów zdało na wyższe stopnie wtajemniczenia.   

Zajęcia sekcji złotoryjskiej odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi, dwa razy w tygodniu, w dwóch grupach wiekowych zgodnie z harmonogramem szkoleniowym. Narastająco z zajęć skorzystało 89 młodych adeptów (w grupie młodszej: 62, w grupie starszej: 27) w tym: 50 zamieszkałych na terenie naszego miasta.

Z uwagi na dużą liczbę dzieci, trenujących w grupie młodszej, został zatrudniony  jeszcze jeden instruktor sensei Agnieszka Leśnicka 1ºDAN.
Na przestrzeni 2011r. realizując cele i program szkolenia, trener wyszkolił 1 osobę na stopień mistrzowski 1ºDAN, na – stopnie studenckie, 4 adeptów od 3 i 1 KYU z grupy starszej oraz 59 adeptów na stopnie uczniowskie od 10 KYU do 4 KYU.
Prowadzona kampania reklamowa w mediach i propagowanie sekcji poprzez udział i organizację imprez sportowych z zakresu sztuki walki Ju Jitsu oraz imprez okolicznościowo – rekreacyjnych dla dzieci, m.in. organizacja obozu sportowego – przyczynia się do zwiększenia liczebności grupy młodszej. Średnio w miesiącu z zajęć korzysta około 42 dzieci w grupie młodszej (przedział wiekowy od 5 do 12 lat) i 11 dzieci  w grupie starszej (przedział wiekowy od 13 lat) oraz 7 osób dorosłych.
Należy podkreślić, iż od br. wzrosła liczebność trenujących rodzin w układzie (rodzic +dziecko – rodzic +dzieci) oraz rodzeństwa. Dla tych grup trenujących stosowana jest tzw. odpłatność rodzinna.

Ważniejsze projekty i  osiągnięcia:

 • Na zajęciach Sekcji gości ekipa regionalna Telewizji Polskiej z Wrocławia, która realizuje program z cyklu „Region na obcasach”
 • Otwartych Mistrzostwach Świata w Sztukach walki Kong Sao w Mikołowie gdzie spośród  270 zawodników z 11 krajów nasz reprezentant  zdobył 3 krążki medalowe w różnych konkurencjach: złoty w open combat, srebrny w semi contact i brązowy w Ju Jitsu seniorów,
 • W ramach „Tygodnia ze sztukami walki” zorganizowano Konsultacje Szkoleniowe z udziałem Prezydenta i mistrzów  PAJJ oraz adeptów zrzeszonych w sekcjach Ju Jitsu
 • Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwach Polski w Kong Sao w Mikołowie, gdzie zdobyli dwa złote medale i trzy brązowe  w konkurencjach: semi contact, Kong sao open combat,
 • Pokazy w kinie Helios w Legnicy z okazji Dnia Dziecka i  premiery filmu „Kung fu”
 • Otwartych Mistrzostwach Polski IMAF w Sztukach Walki Mistrzostwach Inowrocławiu, nasza zawodniczka zdobyła tytuł Mistrzyni Polski i złoty medal w konkurencji Semi Contact, kat. wagowo – wiekowej kobiet, a zawodnicy wywalczyli tytuł Wicemistrza Polski w kategorii wagowo – wiekowej mężczyzn oraz brązowy medal w konkurencji Fighting,
 • Obozie letnim szkoleniowo – rekreacyjnym w Dźwirzynie zorganizowanym przez ognisko
 • III Turnieju Ju Jitsu Dzieci i Młodzików o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja zdobywamy 18 medalowych krążków
 • W Mistrzostwach Europy Federacji MSAC oraz Kong Sao w  Mikołowie wywalczono  1 medal srebrny i dwa brązowe w konkurencji semi contact oraz tytuł mistrzów Europy w konkurencji duo system (techniki obronne).

Na przestrzeni 2011r. zawodnicy zdobyli ogółem 46 medali:

 • w kategoriach dzieci – 39 krążków, w tym: 20 złotych, 14 srebrnych i 5 brązowych.
 • w kategoriach: młodzicy i starsi – 7 krążków, w tym: 2 złote, 2 srebrne i 3 brązowe.

Sukcesy indywidualne adeptów sztuki walki i szkoleniowców są co roku doceniane na Spotkaniu Burmistrza Miasta ze sportowcami na którym wyróżnionym zawodnikom wręczane są listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe.  

2012 r.

W pierwszym półroczu czynności instruktora  pełni też  nasz adept  Patryk Jaśkowski  1KYU, wspomagając mistrza - trenera podczas zajęć z uwagi na dużą liczebność dzieci najmłodszych,

 • Sekcja w Świerzawie zrzesza 21 dzieci i 4 dorosłych a narastająco w zajęciach szkoleniowych z nauki sztuki walki wzięło udział 52 osoby.
 • Sekcja w Złotoryi zrzesza 59 uczestników w tym: 47 dzieci w dwóch grupach dziecięcych  i 12 uczestników w grupie starszej. W ciągu roku do sekcji złotoryjskiej przystąpiło 36 nowych adeptów a narastająco w zajęciach szkoleniowych wzięło udział 98 dzieci, młodzieży i dorosłych.

Instruktor w ciągu roku  wyszkolił na wyższe stopnie uczniowskie i studenckie – 66 młodych adeptów przeprowadzając dwa egzaminy w kwietniu i grudniu 2012r. gdzie:
W pierwszym, egzamin  zalicza 25 adeptów na stopnie od 10 do 6 Kyu, a w drugim aż 41 adeptów na stopnie od 10 do 4 Kyu.
W 2012 roku zawodnicy sekcji Ju Jitsu Kazan reprezentują nasze miasto i biorą 6 – krotnie udział w turniejach i mistrzostwach regionalnych  oraz ogólnopolskich  zdobywając ogółem  71 medalowych krążków w tym: 26 złotych, 19 srebrnych 26 brązowych

SZCZEGÓŁOWE OSIĄGNIĘCIA W JU JITSU I JUDO:

1. W Zawodach Judo & Jujitsu w Wymiarkach, które odbyły się 21–22 kwietnia 2012r. sekcję  reprezentowało 3 zawodników z grupy starszej. W walce Kontaktowej Fighting Ju Jitsu w kategorii Junior (18–21 lat) OPEN zdobyliśmy brązowy medal. W kwalifikacji drużynowej  zajęliśmy III miejsce.

2. W Pucharze Europy Juniorów – Budo Cup Seniorów Federacji IBF, który odbył się w Bieruniu Nowym w dniu 28 kwietnia 2012r. w kategorii kobiet zajęliśmy II miejsce zdobywając srebrny medal a w kategorii mężczyzn i wadze do 60 kg III miejsce zdobywając brązowy medal wywalczony aż w czterech stoczonych walkach. Trzeci zawodnik uplasował się na IV miejscu.

3. W I Powiatowych Mistrzostwach Ju Jitsu Dzieci i Młodzików o Puchar Starosty Złotoryjskiego zorganizowanych przez naszą sekcję, które odbyły się w hali „Tęcza” w Złotoryi w rywalizacji sportowej zmagało się 25 adeptów z sekcji Ju Jitsu Kazan w Złotoryi i 12 z Sekcji Ju Jitsu Kazan w Świerzawie rekrutującej wyłącznie dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego.
W klasyfikacji drużynowej :

I miejsce zajęła Sekcja Ju Jitsu Kazan w Złotoryi: złote – 9, srebrne – 7, brązowe – 9
III miejsce zajęła sekcja Ju Jitsu Kazan w Świerzawie: złote – 3, srebrne – 5, brązowe – 4

4. W IV Turniej Ju Jitsu Dzieci I Młodzików o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja – zorganizowanym przez nasze stowarzyszenie w dniu 20 października 2012 r. w hali Tęcza w Złotoryi uczestniczyło 28 zawodników  z sekcji w Złotoryi  i ze Świerzawy.
W klasyfikacji drużynowej bezapelacyjnie:

I miejsce pierwsze,zajęła nasza Sekcja Ju Jitsu „Kazan” w Złotoryi (startowało 21 zawodników), zdobywając medale: złotych – 8 , srebrnych – 4 , brązowych – 9
VI miejsce zajęła Sekcja Ju Jitsu Kazan ze Świerzawy (startowało 7 zawodników).

5. W XVI Mistrzostwa Polskiej Akademii JU JITSU o Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra – 27 października 2012r. nasze stowarzyszenie i miasto reprezentowało 8 zawodników z Sekcji Ju Jitsu Kazan w Złotoryi i 3 zawodników z Sekcji Ju Jitsu Kazan ze Świerzawie. Wszyscy zawodnicy startowali w Mistrzostwach Akademii Dzieci w Grappling’u i w swoich kategoriach wagowo – wiekowych zdobyli dziesięć miejsc medalowych w tym 7 sekcja złotoryjska i 3 ze Świerzawy: 6 złotych, 1 srebrny i 3 brązowe.

6. W  VI Turnieju Mikołajkowy Dzieci W Ju Jitsu O Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra który odbył się 08 grudnia 2012 r. uczestniczyło 17 zawodników w tym:
z sekcji w Złotoryi – 11,
z sekcji w Świerzawie – 6
Sekcja Ju Jitsu Kazan ze Złotoryi zdobyła ogółem 13 medali za miejsce I – III w tym:
4 medale złote: Złotoryja – 2, Świerzawa – 2
5 medali srebrnych: Złotoryja – 5
4 medale brązowe: Złotoryja – 1, Swierzawa – 3
4 brązowe, równorzędne za miejsce IV i V: Złotoryja – 3,Świerzawa – 1

Wszystkie osiągnięcia naszych zawodników to zasługa instruktora mistrza Ju Jjitsu Soke Józefa Leśnickigo 9ºDAN, oraz jego asystentów Marty Straszkiewicz i Mateusza Matuszak, którzy z pasją i zaangażowaniem umożliwiają adeptom zgłębianie tajników sztuki walki wschodu i uczą technik Ju Jitsu oraz samoobrony.
Ponadto w tym samym roku, braliśmy udział i zorganizowaliśmy:
1. Obóz Sportowo – Rekreacyjny Sekcji Ju Jitsu Kazan w Dźwirzynie w okresie od 13.07.2012r. do 23.07.2012r., z którego skorzystało 40 adeptów z  sekcji.
2. Z okazji Święta Miasta w dniu 26 maja 2012r. – uczestniczyliśmy w korowodzie grup społecznych reprezentując barwy Ogniska i sekcji.
3. Konsultacje Krajowe Ju Jitsu, które odbyły się 28 kwietnia 2012 r. w hali sportowej „Tęcza” w Złotoryi zorganizowane przez naszą sekcję z udziałem adeptów uprawiających sztuki walki w  sekcjach  i klubach zrzeszonych w PAJJ. Szkoleniowcami byli nie tylko mistrzowie z Polskiej Akademii Ju Jitsu ale i z Brazylijskiego Ju Jitsu reprezentujących Klub Berserkers Team ze Szczecina, zaproszonych do naszego miasta po raz pierwszy na tego typu seminarium. Dominujące techniki BJJ, w mistrzowskim kunszcie zostały zaprezentowane przez Karolinę Zawodnik (brązowy pas BJJ) – mistrzyni świata i Europy nie olimpijskich sportów grapplingowych – (dźwignie, duszenia, techniki unieruchamiania przeciwnika) oraz Macieja Glabus (brązowy pas BJJ) – zapaśnik, mistrz Europy w grapplingu – (techniki parterowe i obalenia).
4. Uczestniczyliśmy w Seminarium Ju Jitsu, Kobudo w Świebodzinie – 22 września 2012r. z którego skorzystało 5 adeptów grupy starszej i nasz lider.

 • Trener i zawodnicy Sekcji Ju Jitsu „Kazan  w dniu 15 lutego 2012 r. w odbierają od Burmistrza Miasta Złotoryja, nagrody rzeczowe i wyróżnienia za działalność i osiągnięcia sportowe w 2011r. „Spotkanie ze Sportowcami” odbyło się w holu „Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji” na którym burmistrz miasta wyróżnił instruktora mistrza soke Józefa Leśnickiego za wyszkolenie zawodników i ich osiągnięcia  oraz za popularyzację sztuki walki na terenie naszego miasta. Zawodnicy otrzymali gratulacje za indywidualne sukcesy i aktywne uczestniczenie w rywalizacji sportowej  oraz godne reprezentowanie naszego miasta.

Sekcje w dalszym ciągu wspierają: Gmina Miejska Złotoryja, Gmina Zagrodno w ramach realizacji zadań publicznych oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi i Fundacja Polska Miedź w Lubinie. Sekcję wspierają finansowo również sponsorzy prywatni i  współpracujące firmy.

2013 r.

1. Sekcja Ju Jitsu Kazan w Świerzawie  zostaje  rozwiązana od marca 2013r. z uwagi na małą liczbę chętnych.
2. Od 5 marca 2013r. na terenie Zagrodna zostaje powołana Sekcja Ju Jitsu Kazan. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki, w sali gimnastycznej Gimnazjum w Zagrodnie na zasadzie bezpłatnego użyczenia sali. Prowadzi je mistrz soke Józef Leśnicki 9ºDAN, któremu pomagają społeczni  asystenci  w osobach: Mateusz Matuszak i Sylwia Leśnicka oraz działacze z Zagrodna: Damian Zajdel i Maciej Koszelowski.
3. Dzięki przychylności dyrektora Gimnazjum Bożeny Sienkiewicz, sekcja może prowadzić zajęcia szkoleniowe bez dodatkowego obciążania dzieci kosztami wynajmu w odpłatności za zajęcia. Sekcja zrzeszała 27 adeptów. Z w/w liczby adeptów – 15 adeptów zaliczyło egzaminy na wyższe stopnie wtajemniczenia w tym:

 • 1 adept na stopień uczniowski 5 KYU
 • 1 na 8 KYU,
 • 3 na 10 KYU, który jest pierwszym stopień uczniowskim w gradacji Ju Jitsu.

Narastająco w zajęciach szkoleniowych sekcji wzięło udział 45 dzieci. Instruktor przygotował i wyszkolił technicznie do wymogów współzawodnictwa sportowego z zakresu sztuki walki Ju Jitsu i Judo 22 zawodników trenujących w sekcji w Zagrodnie, którzy startowali w dziesięciu imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym zdobywając ogółem 66 medali w tym: 24 złote, 27 srebrnych i 15 brązowych.

4. Sekcja  złotoryjska prowadziła zajęcia zgodnie ze stałym harmonogramem zajęć. Zrzeszała  50 uczestników w dwóch grupach dziecięcych i w grupie starszej. Narastająco w zajęciach  szkoleniowych sekcji wzięło udział 112 dzieci, młodzieży i dorosłych. Z w/w liczby adeptów – 49 zaliczyło egzaminy na wyższe stopnie wtajemniczenia w tym: 45 adeptów na stopnie  uczniowskie: od  10 Kyu – do 4 Kyu, oraz 4 adeptów na stopnie studenckie, od       3 Kyu  do 1 Kyu.
Instruktor przygotował i wyszkolił technicznie do wymogów współzawodnictwa sportowego z zakresu sztuki walki Ju Jitsu i Judo łącznie w dwóch sekcjach 50 zawodników, którzy startowali w dziesięciu imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym zdobywając ogółem 169 medali w tym: 70 złotych, 67 srebrnych i 32 brązowe.
Z wymienionej grupy, pod względem osiągnięć medalowych i postawy społecznej, wyróżniającymi się zawodnikami  są:
Zajdel Cezary, Tkaczyk Kajetan, Kowalczyk Łukasz, Doskocz Kazimierz, Kurdiuk Marcelina, Majewski Michał, Zajdel Magdalena, Straszkiewicz Joanna, Walczewski Dawid i Boczkur Szymon.

2014 r.


Początek roku 2014 przynosi zmiany w przynależności organizacyjnej, sekcja występuje z szeregów członkowskich Polskiej Akademii Ju Jitsu z siedzibą w Zielonej Górze i zostaje członkiem WFCM Polska (Word Fightsport and Martial Arts Council oddział w Polsce) z siedzibą w Wejherowie oraz członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki IMAF Polska z siedzibą we Inowrocławiu.

Od  20 stycznia 2014r. rozpoczynają się zajęcia szkoleniowe w Sokołowcu, które odbywają się w poniedziałki i środy w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej. Dzięki życzliwości dyrekcji, wynajem sali jest bezpłatny na zasadzie użyczenia.
Pod koniec roku w KRS zostaje dokonana zmiana nazwy naszego Stowarzyszenia, Sekcja działa w strukturach Stowarzyszenia Sportowo - Rekreacyjnego ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi (następca prawny Ogniska TKKF „Asklepios”) i stowarzyszenie posługuje się skrótem: Stowarzyszenie ASKLEPIOS przy SM „Agat” w Złotoryi.

W 2014 roku w strukturze stowarzyszenia działają już 4 sekcje rekreacji ruchowych  sztuki walki tj:

 • Sekcja Ju Jitsu Kazan w Złotoryi – skupia 63 uczestników, narastająco z zajęć skorzystało 108 adeptów, w tym: dzieci – 85, młodzież i dorośli – 23
 • Sekcja Ju Jitsu Kazan w Zagrodnie – 19  uczestników (narastająco skorzystało 26)
 • Sekcja Ju Jitsu Kazan w Sokołowcu – 18   uczestników (narastająco 28 adeptów)
 • Sekcja Sport Kenjutsu powołana od V. br – 12 uczestników (narastająco  skorzystało 17 uczestników).

1. Sekcję Ju Jitsu Kazan w Złotoryi i Zagrodnie prowadzi  mistrz Ju Jitsu soke Józef Leśnicki 9ºDAN któremu w bieżących zajęciach pomagali społeczni asystenci w osobach: Marta Straszkiewicz, Sylwia Leśnicka i Paweł Przysiężnik oraz działacze z Zagrodna: Damian Zajdel i Maciej Koszelowski.
2. Sekcję Ju Jitsu w Sokołowcu działającą od stycznia 2014r. prowadzi mistrz Ju Jitsu sensei Patryk Jaskowski 1ºDAN.

Dla w/w liczby adeptów, w poszczególnych sekcjach przeprowadzono 2 egzaminy na wyższe stopnie wtajemniczenia tj:
1) w czerwcu 2014 r. – egzaminy zaliczyło  54 adeptów , w tym:
W grupie młodszej dzieci I i II egzaminy uczniowskie zaliczyło:

 • w Sekcji  Ju Jitsu Złotoryja: 28 adeptów
 • w Sekcji  Ju Jitsu Zagrodno: grupa młodsza 17adeptów
 • w Sekcji  Ju Jitsu w Sokołowcu: 9 adeptów

2) w grudniu 2014 r ogółem na wyższe stopnie wtajemniczenia - zdało 63 adeptów
w grupie młodszej dzieci I i II w Złotoryi  egzaminy  uczniowskie od  10 KYU do 2 KYU  zaliczyło:  30 adeptów:

 • w Sekcji  Ju Jitsu Złotoryja grupa starsza – egzaminy zaliczyło 7 adeptów
 • w Sekcji  Ju Jitsu Zagrodno: 13 adeptów
 • w Sekcji  Ju Jitsu w Sokołowcu: 13 adeptów

Instruktor szkoleniowiec wspólnie z asystentami: senpai Sylwią Leśnicką i Martą Staszkiewicz przygotowali i wyszkolili technicznie do wymogów współzawodnictwa sportowego w sztukach walki – 42 zawodników ze Złotoryi i Zagrodna a instruktor z Sokołowca  10 zawodników, którzy startowali w 11 imprezach sportowych.
Na przestrzeni 2014 roku zawodnicy sekcji Ju Jitsu Kazan reprezentując nasze miasto brali 9–cio krotnie udział w turniejach i mistrzostwach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych z zakresu sztuki walki Ju Jitsu i Judo oraz 3 krotnie w zawodach w dyscyplinie: Sport Kenjutsu i Kong Sao zdobywając ogółem 183 medale w tym: złote – 71, srebrne – 72 i brązowe – 40.

I. SZCZEGÓŁOWE OSIĄGNIĘCIA W JU JITSU I JUDO:

Ogółem w rywalizacji sportowej Ju Jitsu i Judo uczestniczyło 51 zawodników w tym: 20 adeptów z sekcji złotoryjskiej, 21 z Zagrodna i 10 z Sokołowca. Zdobyto ogółem 153 medale, złotych – 61, srebrnych – 61, brązowych – 31, zawodnicy z sekcji złotoryjskiej wywalczyli:  66 miejsc medalowych (złotych – 30, srebrnych – 23, brązowych – 13) w zawodach tj:
1) II Regionalny Turniej Dzieci I Młodzików w Ju Jitsu o Puchar Wójta Gminy w Zagrodnie –  13 kwietnia 2014r. zawodnicy zdobyli – 36 medali, w tym: złote – 17, srebrne – 16, brązowe - 3
2) Międzynarodowy Turniej Judo Gorzów Wielkopolski – 27.04.2014r. – zawodnicy zdobyli 15 medali: złote – 4, srebrne – 7, brązowe – 4
3) Puchar Polski w Sztukach Walki IMAF Żagań 05.04.2014r. – zawodnicy zdobyli 4 medale, w tym: srebrne – 2, brązowe –  2 (kata 2/2para)*
4) Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików w Nowej Soli 07.06. 2014r. – zawodnicy zdobyli 5 medali, w tym: srebrne – 1, brązowe – 4
5) Ogólnopolski Turniej Ju Jitsu o puchar Biskupa Legnickiego 30.05.2014r. – 01.06.2014r. Borowice k/Karpacza – zawodnicy zdobyli 16 medali, w tym: złote – 8, srebrne – 5, brązowe – 3
6) Mistrzostwa Polski IMAF – Olkusz, 07.06.2014r. – zawodnicy zdobyli 2 medale, w tym: brązowe – 2 (1/1para)*
7) I Ogólnopolski Turniej w Ju Jitsu o Puchar Tbmeca Poland w Legnicy 14.06.2014r. – Zagrodno – zawodnicy zdobyli  37 medali, w tym: złote – 14, srebrne – 14, brązowe – 9
8) Otwarte Mistrzostwa Europy IMAFE w Sztukach Walki - Nowe, 18–19.10.2014r. – zawodnicy uczestnicząc po raz pierwszy w reprezentacji kadry narodowej zdobyli: 2 medale srebrne – 2 x1/1para*  Walczewski Dawid – Kajetan Tkaczyk a IV miejsce Marcelina   Kordiuk – Łukasz Kowalczyk
9) VI Turniej Ju Jitsu Dzieci i Młodzików oraz Sport Kenjutsu o puchar Burmistrza Miasta Złotoryja – 09.11.2014r. – Złotoryja, zawodnicy zdobyli 36 medali w tym: złote– 18, srebrne – 14, brązowe – 4

II. SZCZEGÓŁOWE OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE KENJUTSU I KONG SAO

Ogółem w konkurencji Sport Kenjutsu i Kong Sao uczestniczyło 33 zawodników (w tym: 11 zawodników z sekcji Złotoryjskiej) którzy wywalczyli 30 medali w tym: złotych – 10, srebrne – 11, brązowe – 9 (zawodnicy ze Złotoryjskiej sekcji zdobyli 11 miejsc medalowych w tym: złotych – 4, srebrnych – 4, brązowych – 3).

1. W Regionalnym Turnieju Sport Kenjutsu i Kobudo - Inowrocław 29.11.2014r. wywalczono 10 medali, w tym: złote – 4, srebrne – 3, brązowe – 3
Sekcję Ju Jitsu Kazan reprezentowało13  zawodników, w tym 5 z sekcji złotoryjskiej.
2. W VI Turnieju Ju Jitsu Dzieci i Młodzików oraz Sport Kenjutsu o puchar Burmistrza Miasta Złotoryja – 09.11.2014r. – w konkurencji Sport Kenjutsu zdobyli 17 medali, w tym:   złote – 5, srebrne – 7, brązowe – 5
Sekcję Ju Jitsu Kazan reprezentowało 17 zawodników, w tym 4 z sekcji złotoryjskiej
3. W Otwartym Pucharze Świata Kong Sao w Mikołowie – 26-27.10.2014r. wywalczyli  w konkurencji mix kumite i semi – contact 3 medale, w tym: złoty – 1, srebrny – 1,  i brązowy oraz tytuł „Najlepszego Taktyka w konkurencji Mix Kumie zdobył  nasz mistrz – trener  Jaśkowski Patryk.
Sekcję Ju Jitsu Kazan reprezentowało 2 zawodników ze Złotoryi.

Z wymienionej grupy, pod względem osiągnięć medalowych i postawy społecznej, wyróżniającymi  się zawodnikami w 2014r. są:

 • z  Grupy I najmłodszej ze Złotoryi: Michał Majewski i Andrzej Groszówka.
 • z  Grupy II ze Złotoryi: Kordiuk Marcelina, Łukasz Kowalczyk, Kajetan Tkaczyk i Dawid Walczewski.
 • z  Zagrodna: Zajdel Cezary , Magdalena Zajdel  i Bielak Bartosz,
 • z  Sokołowca: Teresa Furs, Natalia Chirowska i Aleksandra Maciałek


Początki w obiektywie.


w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi