Pokaz Ju Jitsu - Osiedlowy Festyn Rodzinny - 3.09.2016 r.

Pokaz Ju Jitsu - Osiedlowy Festyn Rodzinny - 3.09.2016 r.