KOMUNIKAT dot.odwołania w 2020r organizacji Otwartego Pucharu Polski Ju Jitsu

 

 

K O M U N I K A T
dot.odwołania w 2020r organizacji Otwartego Pucharu Polski Ju Jitsu


W związku z panującą w kraju  epidemią  koronawirusa  COVID-19, stale zmieniającymi  się przepisami, niestabilną sytuacją  i braku minimalizacji ryzyka zagrożeń oraz obostrzeniami sanitarnymi w zakresie organizacji imprez sportowych, a przede wszystkim w trosce o zdrowie  uczestników – Zarząd Stowarzyszenia ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”w Złotoryi  na podstawie Uchwały nr 7/2020 z dnia 1 września  2020 r. postanowił  odwołać w bieżącym roku organizację Otwartego Pucharu Polski  Ju Jutsu i Grappling (którego termin  z 28 marca br.  przeniesiono na 17 października 2020 r.)

Ponadto na decyzję  odwołania  imprezy  zarzutowała również obawa niesprostania wymogom jakie spoczywają na organizatorach imprez sportowych w dobie epidemii, by zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne oraz obawa o zdrowie samych organizatorów, którzy są w grupie seniorów obarczonej dużym ryzykiem zakażenia koronawirusem Covid 19 .

 

Zarząd  Stowarzyszenia ASKLEPIOS    
przy SM Agat w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan