Ju Jitsu Kazan - Sekcje w Złotoryi i Zagrodnie

Nazwa oraz emblemat sekcji nawiązują do Złotoryi. "KAZAN" - w języku japońskim
oznacza wulkan. Działająca od 1983r. sekcja Ju Jitsu "Kazan" służy rozwojowi
kultury fizycznej sportu i rekreacji mieszkańcom miasta, a w szczególności dzieciom
i młodzieży poprzez długoletnie i systematyczne propagowanie misternej sztuki walki
wschodu.

Sekcja Ju Jitsu Kazan

Działająca od 1983 r. Sekcja Ju Jitsu „Kazan” służy rozwojowi kultury fizycznej, sportu i rekreacji mieszkańcom miasta, a w szczególności dzieciom i młodzieży, poprzez długoletnie i systematyczne propagowanie misternej sztuki walki wschodu przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego i Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi oraz sponsorów.

Sekcję od początku założenia prowadzi mistrz sztuki walki Ju Jitsu soke Józef Leśnicki 9° DAN, pełniący jednocześnie w strukturze PAJJ funkcję Z- cy Koordynatora Krajowego Polskiej Akademii Ju Jitsu. Sekcja jest członkiem Polskiej Akademii Ju Jitsu z siedzibą w Zielonej Górze.

Akademia, stwarzając odpowiednie warunki dla rozwoju Ju Jitsu w kraju, umożliwia nam uczestniczenie w szkoleniach, konsultacjach, seminariach, pokazach i zawodach sportowych sztuki walki organizowanych na terenie kraju. Podstawową działalnością sekcji są zajęcia szkoleniowe, które odbywają się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi przez cały rok szkolny 2 razy w tygodniu w dwóch grupach wiekowych według harmonogramu zajęć.

Na zajęcia przychodzą dzieci i młodzież - gdzie oni sami bądź rodzice – pragną nauczyć się ćwiczeń ogólnorozwojowych i sprawnościowych. Ale dla niektórych nie są  tylko formą spędzenia wolnego czasu w ramach rekreacyjnych i podchodzą do treningów bardzo poważnie – pragną być lepsi, wygrywać w zawodach i poczuć dreszczyk emocji. Rywalizacja sportowa jest tu dodatkowym motorem, który dopinguje naszych młodych adeptów i w tym kierunku również odbywa się organizacja zajęć, gdzie dajemy szansę i możliwości uczestniczenia w turniejach, mistrzostwach, czy zawodach sztuki walk.

Program szkoleniowy realizowany jest na podstawie programu nauczania Polskiej Akademii Ju Jitsu w formie progresyjnej – uczestnicy rozpoczynają naukę od najprostszych technik walk, a w miarę upływu czasu treningowego zapoznawani są z coraz bardziej złożonymi technikami. Stopniowo również wzrasta obciążenie fizyczne, ćwiczenia mają charakter symetryczny – rozwijają równomiernie obie strony ciała, co wpływa pozytywnie na kondycję kręgosłupa. Czas przeznaczony na trening dzielony jest między naukę technik typowych dla karate (uderzenia, kopnięcia, bloki) oraz Ju Jitsu (obrona przed zróżnicowanymi atakami w tym: uwolnienia z chwytów przez zastosowanie zerwań i dźwigni). Na zajęciach uczymy nie tylko przyswajania technicznego stylu walk, lecz zgodnie z indywidualnymi potrzebami trenujących – rozwijania umiejętności własnej obrony dostosowanej do warunków fizycznych uczestnika, poprawienia kondycji fizycznej i zwiększenia swojego opanowania oraz zaufania do swoich możliwości.

Sprawdzianem postępów w nauce technik są okresowe egzaminy na stopnie wtajemniczenia: uczniowskie, studenckie i mistrzowskie, według jednolitego i potwierdzonego programu KYU i DAN przez Polską Akademię Ju Jitsu. Z uwagi na specyfikę tej sztuki walki przystąpienie do egzaminów wymaga co najmniej 6-ciu miesięcy ćwiczeń. Jednakże nie każdego stać na systematyczne zajęcia i oczekiwanie na efekty, nie każdy potrafi poddać się mozolnej dyscyplinie treningowej. Stąd mimo chęci czy akcesu uczestnictwa nie wszyscy chętni sprostają wymogom skutkiem czego zmuszeni są często do rezygnacji z tego rodzaju szkolenia.

O przebiegu i czasie zdobywania stopni wtajemniczenia decyduje wiele czynników, a wśród nich najważniejszy – czas nauki.
Czas oczekiwania na podwyższenie stopnia w grupie dzieci do 10 lat wynosi średnio od 6-ciu do 8-miu miesięcy między kolejnymi stopniami.

 • 10 KYU – pas koloru białego z 1 pagonem żółtym
 • 9 KYU – pas koloru białego z 2 pagonami żółtymi
 • 8 KYU – pas koloru białego z 3 pagonami żółtymi


Czas oczekiwania uczniów i studentów pomiędzy kolejnymi stopniami wynosi średnio od 6-ciu miesięcy do 1 roku.

 • 7 KYU – pas koloru białego z 1 pagonem czerwonym
 • 6 KYU – pas koloru żółtego
 • 5 KYU – pas koloru pomarańczowego
 • 4 KYU – pas koloru zielonego

Stopnie studenckie:

 • 3 KYU – pas koloru niebieskiego
 • 2 KYU – pas koloru purpurowego
 • 1 KYU – pas koloru brązowego

O przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego DAN można ubiegać się dopiero po zdobyciu 1 KYU.
Uzyskane stopnie w PAJJ są respektowane na całym świecie, gdyż wszędzie obowiązują takie same wymagania egzaminacyjne, identyczne systemy stopniowania i kolory pasów.
Prowadzenie kampanii reklamowej w mediach, propagowanie sekcji poprzez udział w zawodach i organizację imprez w zakresie sztuki walki Ju Jitsu czy też imprez rekreacyjnych dla dzieci z sekcji – przyczynia się do zwiększania liczebności sekcji grupy młodszej.
Z ogółu trenujących 15-tu najzdolniejszych młodych adeptów reprezentowało nasze miasto w trzech turniejach sztuki walki, które były swoistym sprawdzianem wyszkolenia i przygotowania oraz egzaminem ich umiejętności, gdyż przyniosły oczekiwane rezultaty i satysfakcję zawodnikom, tj. medalowe miejsca.

Jak do nas trafić:

Złotoryja

Zajęcia sekcji Ju Jitsu w Złotoryi prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 1, Pl. Niepodległości 7

 • Dzieci – grupa młodsza początkująca: poniedziałek i środa od 16:30 do 17:30
 • Dzieci – grupa młodsza zaawansowana: poniedziałek i środa od 17:30 do 18:30
 • Młodzież i dorośli – grupa starsza:  poniedziałek i środa od 18:30 20:00

Zagrodno

Zajęcia sekcji Ju Jitsu w Zagrodnie prowadzone są w sali gimnastycznej Gimnazjum w Zagrodnie

 • Grupa  początkująca i zaawansowana - wtorek i czwartek od 16.30 do 17.30

Instruktor: soke Józef Leśnicki, 9o DAN

kontakt: tel.: 605 547 797

ETYKIETA DOJO
1. Mistrz jest nauczycielem, któremu należy się i który wymaga absolutnego  posłuszeństwa i szacunku.
2. Gdy Mistrz wchodzi po raz pierwszy do Dojo, najstarszy stopniem uczeń przerywa  wszystkie zajęcia i nakazuje pokłon do Mistrza.
3. Nie wchodzimy do Dojo, gdy jesteśmy spóźnieni bez wiedzy Mistrza lub instruktora.  Czekamy w drzwiach na pozwolenie  dołączenia do grupy.
Najprawdopodobniej zostanie nam wyznaczone jakieś dodatkowe ćwiczenie za spóźnienie, po jego wykonaniu podchodzimy powtórnie do instruktora zgłaszając zakończenie i wtedy możemy dołączyć do reszty ćwiczących.
4. Kłaniamy się (ukłon tachi-rei) kiedy wchodzimy i wychodzimy z Dojo oraz kiedy wchodzimy i schodzimy z maty (pamiętaj aby nie pokazywać karku podczas ukłonu, pochylamy cały tyłów i patrzymy przed siebie).
5. Należy uzyskać zgodę na opuszczenie Dojo.
Nikt nie jest upoważniony do wychodzenia z sali z jakiegokolwiek powodu w trakcie trwania zajęć treningowych.
Należy uzyskać najpierw zgodę Mistrza lub instruktora.
6. Przy zwracaniu się do Mistrza lub osoby starszej stopniem kłaniamy się, jest to wyraz grzeczności i szacunku.
Pierwsza kłania się osoba niższa stopniem i ona dłużej pozostaje w ukłonie. Każdy ćwiczący, wezwany do Mistrza/instruktora lub zwracający się do niego (z prośbą lub pytaniem) staje przed nim i wykonuje ukłon tachi-rei.
Taki sam ukłon wykonuje Mistrz/instruktor odpowiadając na ukłon ucznia. Po uzyskaniu wyczerpującej odpowiedzi, zwróceniu uwagi, uczeń ponawia ukłon wypowiadając jednocześnie słowo -"OS", co oznacza "tak jest", "zrozumiałem",  ale także "dziękuję", "przepraszam".
7. Nie rozmawiamy i nie śmiejemy się głośno podczas zajęć w Dojo.
8. Zawsze używamy stosownych tytułów, gdy zwracamy się do Mistrza, Czarnych Pasów lub starszych stopniem: Sempai… Sensei… Shihan... lub Soke...
9. Uczniowie kłaniają się sobie przed i po zakończeniu wspólnych ćwiczeń, to oznaka wdzięczności dla partnera,  który umożliwia korzystanie ze swego ciała, znosząc przy tym różne uciążliwości.
10. Nosimy zawsze czysty i wyprasowany strój treningowy.
11. Zawsze jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla innych.
12. Nie nosimy biżuterii ani innych ozdobników w Dojo.
13. Paznokcie u rąk i nóg są zawsze krótko obcięte.
14. W Dojo ćwiczymy na boso.
15. Nie jesteśmy wulgarni.
16. Zabronione jest wykonywanie samodzielnie jakichkolwiek ćwiczeń oraz technik, niż te nakazane przez  Mistrza lub instruktora.

Ju-Jitsu Kazan Złotoryja

Ju-Jitsu Kazan Złotoryja

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki)