Zostań członkiem Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi


1. Członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym  Stowarzyszenia ASKLEPIOS przy SM „Agat” w Złotoryi  może być  osoba fizyczna, pełnoletnia, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która zadeklaruje swój udział w Stowarzyszeniu  i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na członka Stowarzyszenia, obowiązana jest złożyć na piśmie deklarację członkowską. Złożenie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z akceptacją Statutu i innych postanowień Stowarzyszenia (uchwały, regulaminy).

Na podstawie deklaracji członkowskiej, Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu (bądź w uzasadnionych przypadkach, nie przyjęciu) w poczet członków zwyczajnych  Stowarzyszenia ASKLEPIOS, co potwierdzone zostaje stosownym podpisem dwóch członków zarządu z podaniem daty uchwały.

Jednym z ważniejszych obowiązków członka zwyczajnego jest opłacenie  kolejnej rocznej składki członkowskiej w wysokości 30,00 zł (Uchwała Zarządu nr 1/2020 z 28.01.2020r.). Płatność powinna nastąpić do końca I kw. roku kalendarzowego, a w przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia w późniejszym czasie, w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia w poczet członków (składka członkowska 30,00 zł i wpisowe 5,00zł).

Członek zwyczajny ma prawo: uczestniczyć z głosem stanowiącym oraz czynnym w Walnym Zebraniu Członków, zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działalność a przede wszystkim brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia określone w statutowych celach działania i sposobów ich realizacji.pobierz Statut

 


 

Pobierz dokument (DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA)

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan