Kalendarz imprez - Asklepios

 

 

 

K O M U N I K A T


Stowarzyszenie  Asklepios  informuje iż wobec trwającego stanu epidemii Covid-19 i stale zmieniających się obostrzeń-jako braku stabilizacji przepisów rządowych -uchwałą nr 12/2020 r. wstrzymuje  opracowanie Kalendarza Imprez Sportowych Stowarzyszenia i Sekcji Ju Jitsu Kazan  na 2021 r. W miarę możliwości z początkiem  nowego roku będziemy prowadzić poszczególne formy działalności dostosowujące do rzeczywistych realiów.

Zarząd  Stowarzyszenia ASKLEPIOS
przy SM Agat w Złotoryi