Piknik integracyjny 15.X.2018 r. Dzień Edukacji i rozpoczęcie sezonu szkoleniowego.

Piknik integracyjny  15.X.2018 r.
Dzień Edukacji i rozpoczęcie sezonu szkoleniowego.