Zapraszamy do teatru na spektakl rodzinny pt. "To wiem na pewno"


Z A P R A S Z A M Y :

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” i Członków Stowarzyszenia ASKLEPIOS

13 marca 2021r. (sobota, godz.19:00 )

na Spektakl rodzinny pt” To wiem na pewno”

Wyjazd: 13 marca 2021r. godz. 17:30– parking ZOKiR, powrót ok. 22:00

Odpłatność dla członków i ich rodzin: 30,00 zł


W przypadku wolnych miejsc - od 4 marca 2021r. zapisy osób niezrzeszonych

Odpłatność: 40,00zł w tym: bilet wstępu, transport i NNW

Zapisy imienne (nr PESEL) z odpłatnością przyjmowane są  w SM  w terminie do  8 marca 2021 r.   w godz. od 8:00  do 15:00 (wtorek: od 8:00 do 16:00).


UWAGA:
*Wyjazd z zachowaniem reżimu sanitarnego i przepisami RODO,
*Wyjazd uzależniony od liczby chętnych min.20osób.

*W razie rezygnacji po terminie zapisów  zwrot kosztów może nastąpić na podstawie zapewnienia podmiany osobowej. Rezygnacja z przyczyn losowych (udokumentowanych), w dniu wyjazdu nie obejmuje zwrotu kosztów biletu. Podmiana osobowa innego uczestnika w dniu wyjazdu nie obejmuje imiennego ubezpieczenia NNW.

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan