KONKURS PLASTYCZNY - Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa

 

ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA
KONKURS PLASTYCZNY


ADRESACI:
Dzieci i młodzież członków Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” oraz Stowarzyszenia ASKLEPIOS
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie ASKLEPIOS
TERMIN składania prac:18 grudnia 2020r. w siedzibie S.M. „Agat”
ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu: 21 grudnia 2020r. (inf. tel.)
NAGRODY:I - III w kategoriach wiekowych oraz 2 wyróżnienia
ODBIÓR NAGRÓD: 22 grudnia 2020r. w siedzibie S.M. „Agat”

Uwaga:
Technika dowolna: ołówek, kredka, farby lub pastele
Format: A4 brystol lub kartka bloku technicznego
prace w kopertach
Na odwrocie kartki konkursowej należy zamieścić: imię i nazwisko,adres, wiek,tel. kontaktowy oraz podpis rodzica z klauzulą: Wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.O4.2016 r.

REGULAMIN na:

• www.asklepios-zlotoryja.pl
• https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Asklepios-Z%C5%82otoryja-218896294915305/notifications/

 


 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
p.h. „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”

pobierz pdf


Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan