KOMUNIKAT dot.odwołania w 2020r organizacji Otwartego Pucharu Polski Ju Jitsu

 

 

K O M U N I K A T
dot.odwołania w 2020r organizacji Otwartego Pucharu Polski Ju Jitsu


W związku z panującą w kraju epidemią koronawirusa COVID-19, stale zmieniającymi się przepisami, niestabilną sytuacją i braku minimalizacji ryzyka zagrożeń oraz obostrzeniami sanitarnymi w zakresie organizacji imprez sportowych, a przede wszystkim w trosce o zdrowie uczestników – Zarząd Stowarzyszenia ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”w Złotoryi na podstawie Uchwały nr 7/2020 z dnia 1 września 2020 r. postanowił odwołać w bieżącym roku organizację Otwartego Pucharu Polski Ju Jutsu i Grappling (którego termin z 28 marca br. przeniesiono na 17 października 2020 r.)

Ponadto na decyzję odwołania imprezy zarzutowała również obawa niesprostania wymogom jakie spoczywają na organizatorach imprez sportowych w dobie epidemii, by zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne oraz obawa o zdrowie samych organizatorów, którzy są w grupie seniorów obarczonej dużym ryzykiem zakażenia koronawirusem Covid 19 .

 

Zarząd Stowarzyszenia ASKLEPIOS
przy SM Agat w Złotoryi

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan