WYCIECZKA DO BERLINA -JARMARK BOŻONARODZENIOWY -8.XII.2018

 

WYCIECZKA DO BERLINA
JARMARK BOŻONARODZENIOWY


W programie: zwiedzanie miasta, w godzinach popołudniowych pobyt wśród urokliwych jarmarków Bożonarodzeniowych. Wyjazd ok. godz. 19:00                                                                     

WYJAZD: 8 grudnia 2018 r. (sobota) godz. 5:00 parking ZOKiR

POWRÓT: 8 grudnia 2018 r. ok. godz. 23:00

*   Odpłatność dla członków i ich rodzin zamieszkałych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” oraz członków Stowarzyszenia ASKLEPIOS:  60,00 od osoby:
W cenie: ubezp. NNW, usługa przewodnika i opiekuna grupy i koszt transport

* Odpłatność dla osób nie zrzeszonych:   110,00 od osoby:
W cenie: ubezpieczenie NNW, usługa przewodnika, opiekuna grupy i koszt transportu 
(Bilety wstępu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie !!!)

* Zapisy imienne z podaniem nr PESEL i wyłącznie z odpłatnością przyjmowane są w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi przy ul. J. Słowackiego 2 (07:00 – 15:00, wtorek: 7:00 – 16:00)  w terminie do 05 grudnia 2018 roku.

*   W przypadku wolnych miejsc od 06 grudnia 2018 r. będą przyjmowane zapisy osób nie zrzeszonych,

UWAGA: w razie rezygnacji po terminie zapisów zwrot kosztów wycieczki może nastąpić na podstawie zapewnienia podmiany osobowej. Podmiana osobowa  uczestnika w dniu wyjazdu nie obejmuje imiennego ubezpieczenia NNW.

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan