KOMUNIKAT - zmiana wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia ASKLEPIOS

KOMUNIKAT!!!

Od 1 stycznia 2018 r. wysokość rocznej składki członkowskiej  wynosi 25,00 zł. (Uchwała nr 14/2017 zarządu  stowarzyszenia).

Prosimy członków  o opłacenie kolejnej rocznej składki członkowskiej
do 31 marca  br.

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan