Obrady Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia ASKLEPIOS -21 marca 2017 r.

Obrady najwyższej władzy Stowarzyszenia ASKLEPIOS –
Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków – 21 marca 2017 r.

W dniu 21 marca 2017 r. o godz.16:30 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Złotoryi ul. J. Słowackiego 2 zostało zwołane Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Sportowo–Rekreacyjnego ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi.
Zebranie odbyło się w drugim terminie, o godz.16:45, w którym udział wzięło 13 członków stowarzyszenia na 42 uprawnionych, co stanowi 31,0% ogółu członków. W związku z tym Walne Zebranie było władne do podejmowania uchwał.

czytaj więcej w dokumencie pdf >>

 

SPRAWOZDANIE z działalności  Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego ASKEPIOS
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” w Złotoryi  w 2016 r.                     

 

PLAN działania Stowarzyszenia ASKLEPIOS na 2017 rok.

 

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan