VI Turniej Ju Jitsu Dzieci i Młodzików oraz Sport Kenjutsu o puchar Burmistrza Miasta Złotoryja

ZAPRASZAMY NA VI TURNIEJ JU JITSU DZIECI I MŁODZIKÓW ORAZ SPORT KENJUTSU O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA w dniu 9.XI. 2014 r.

KOMUNIKAT


VI Turniej Ju Jitsu Dzieci i Młodzików oraz  Sport Kenjutsu o puchar Burmistrza Miasta Złotoryja
ORGANIZATOR:
•    Urząd Miejski w Złotoryi
•    Ognisko TKKF „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi – Sekcja Ju Jitsu „Kazan”.
•    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi.
•    Hala Sportowa „Tęcza” w Złotoryi
oraz W Lubinie-Darczyńca wspierający Turniej.

DATA I MIEJSCE:
9 listopada 2014 r. – Hala Sportowa „Tęcza” w Złotoryi ul. Wilcza 43

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki:
• urodzeni w  2008 r. i młodsi, nie mnie niż 6 lat oraz urodzeni w latach: 2007 – 1996 r.
2. Zawodnik bierze udział w turnieju  na własną odpowiedzialność i  powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań  lekarskich oraz  dokument tożsamości.
4. Zawodnicy niepełnoletni winni posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do startu w turnieju.                  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje.
6. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie turnieju  odpowiedzialny jest trener lub opiekun drużyny.
7. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu zawodów.
8. Nieznajomość warunków uczestnictwa lub  regulaminu zawodów  nie będzie uznawana przez Organizatora  za argument w ewentualnych kwestiach spornych.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
9. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu turnieju mogą być zgłaszane do Sędziego Głównego oraz Koordynatora  w trakcie ich trwania.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników zagubione w trakcie trwania  turnieju.

STARTOWE:
Pobierana jest opłata startowa za udział w zawodach  w wysokości 30 zł/os. (zawiera posiłek obiadowy)
ZGŁOSZENIA I KONTAKT:
1. Zgłoszenia  w terminie do  27 października 2014 r. telefonicznie 605 547 797 – sokeJózef Leśnicki 9° DAN, fax: 76 878 39 90  bądź drogą  elektroniczną  na adres: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Zgłoszenie winno być potwierdzone na załączonym do komunikatu formularzu i dostarczone dla organizatora najpóźniej  w dniu turnieju. Zgłoszenie zawodnika bez uprzedniego powiadomienia, obliguje do opłacenia opłaty startowej.
3. W uzasadnionych przypadkach  w dniu zawodów, możliwe będzie wykreślenie tylko  jednego zawodnika, który mimo wcześniejszego zgłoszenia nie przybył na zawody  lub wstawienie  na jego miejsce innego zawodnika.
4. W przypadku wykreślenia w dniu zawodów więcej niż jednego zawodnika, obowiązuje opłata startowego za zgłoszoną  liczbę zawodników.

  • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność. Każda ekipa nie może przekroczyć limitu zawodników,

•    w konkurencji Ju Jitsu-12 zawodników (nie dotyczy organizatora)
•    w konkurencji Sport Kenjutsu – 6 zawodników

  • kontakt z koordynatorem turnieju: Elżbieta Stalska, tel. 663 315 954 lub email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

OBSADA SĘDZIOWSKA;
Sędzia Główny –  hanshi Mirosław Wiśniewski 8° Dan

KOSZTY UCZESTNICTWA;
•    koszty organizacyjne pokrywa organizator.
•    koszty przejazdu pokrywają we własnym zakresie delegujące kluby.
•    opłata  startowa od uczestnika w kwocie  za każdą  konkurencję w wysokości 30 zł., pobierana przy rejestracji zawodników.

NAGRODY;
W  konkurencji :Ju Jitsu
miejsce I – III; medale i dyplomy. Za I miejsca Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja
•    w kwalifikacji drużynowej za I –III - Puchar Burmistrza  Miasta Złotoryja, od IV  dyplomy i statuetki za uczestnictwo.

W konkurencji :Sport Kenjutsu w kategorii, dzieci, kadet, junior
miejsce I – III; medal i dyplom.
Za I miejsca  w  każdej kategorii Puchar Burmistrza Złotoryja

W konkurencji Ju Jitsu:
1) NE-WAZA – dzieci do lat 7, walka w postawie klęcznej,
2) TACHI-WAZA – walka w postawie stojącej

KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE;

Wiek zawodnika (rocznik) Płeć Kategorie wagowe
DZIECI
7 lat – 6 lat
2007 r. – 2008 r.
dziewczęta Zawodniczka najlżejsza - waga co 3 kg
NE-WAZA
chłopcy Zawodnik  najlżejszy waga co 3kg
NE-WAZA
9 – 8 lat
2005 r. – 2006 r.
dziewczęta 3 kat. wagowe
TACHI-WAZA
chłopcy 4 kat. wagowe
TACHI-WAZA
11 – 10 lat
2003 r. – 2004 r.
dziewczęta 3 kat. wagowe
TACHI-WAZA
chłopcy 6 kat. wagowe
TACHI-WAZA
MŁODZIKI I MŁODZICZKI
13 – 12 lat
2001 r. – 2002 r.
dziewczęta 3 kat. wagowe
TACHI-WAZA
chłopcy 6 kat.wagowych
TACHI-WAZA
15– 14 lat
1999 r. – 2000 r.
dziewczęta 3 kat. wagowe
TACHI-WAZA
chłopcy 4  kat. wagowych
TACHI-WAZA
18 – 16 lat
1996 r.– 1998 r.
dziewczęta 3 kat. wagowe
TACHI-WAZA
chłopcy 3 kat. wagowe
TACHI-WAZA

* O przypisaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wagowych we wszystkich konkurencjach, w których wystąpi mniej niż trzech zgłoszonych zawodników oraz wprowadzenia zmian w planowanej ilości  kat. wagowych ( łączone mogą być kategorie najbardziej zbliżone do siebie).

W konkurencji Sport Kenjutsu:
Kategorie:

SPORT KENJUTSU INDYWIDUALNE
PŁEĆ WZROST
Dzieci 8 – 10 lat m/k
Dzieci 11 - 12  lat m/k
Kadet 13 – 15 lat m/k <150 cm
m/k <160 cm
m/k <170 cm
m/k <170 cm
Junior 16 – 18 lat mężczyzna <170 cm
mężczyzna <170 cm
kobieta <160 cm
kobieta <160 cm

ZASADY ROZGRYWANIA WALK;
1. W konkurencji Ju Jitsu obowiązują  przepisy i zasady  Regulaminu Zawodów Sportowych Ogniska TKKF „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi opracowane na podstawie przepisów Polskiego Związku Judo.
2. W konkurencji Sport Kenjutsu obowiązują zasady walki i przepisy zawodów Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki IMAF Polska

PROGRAM  Turnieju ;
SOBOTA: 25 października 2014 r.
godz.: 08: 00 - 09:30  - Rejestracja i ważenie zawodników (po godz. 9:30 organizator nie ma możliwości dopuścić spóźnionej ekipy do zawodów),
godz.: 09:30  - 10:30  - Weryfikacja i podział na kategorie wagowo-wiekowe.
godz.: 10:30 - 11:00   - Rozgrzewka.
godz.: 11:00  - Uroczyste otwarcie  Turnieju Ju Jitsu.
godz.: 11:10 – Rozpoczęcie walk  wg. kolejności ustalonej przez Sędziego Głównego.
godz : 15.30   - Dekoracja medalistów i zakończenie.
ok. godz. 13:00  - przerwa obiadowa (posiłek dla zawodników i kadry trenerskiej wydawany  w bufecie na terenie  hali )

INNE DODATKOWE;
* zabezpieczamy bufet  gastronomiczny,
* dogodne, bezpłatne miejsca parkingowe,
* możliwość  dokonania przez organizatora, rezerwacji miejsc noclegowych w hotelu lub schronisku młodzieżowym  na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania  nie później niż 14 dni  przed turniejem.

>>Zapraszamy i życzymy wiele sukcesów i sportowej atmosfery >>

Pozdrawiam.
Za  komitet organizacyjny
Prezes ogniska TKKF „Asklepios”
Elżbieta  Stalska

W załączeniu:
1. Zgłoszenie uczestnictwa
2. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan