Wznowienie zajęć Sekcji Ju Jitsu Kazan w Sokołowcu

 

K O M U N I K A T !!!

Wznowienie zajęć Sekcji Ju Jitsu Kazan w Sokołowcu

*29 września 2014 r.- zajęcia bezpłatne
Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Sokołowcu   

ZAPRASZAMY adeptów sekcji oraz dzieci od 5 lat, na zajęcia szkoleniowe sztuki walki Ju Jitsu wg stałego harmonogramu zajęć od X.2014 r.

Grupa dziecięca : poniedziałek i środa > od 15:45 do 16:45

(trener: Shihan Patryk Jaśkowski mistrz Ju Jitsu 1° Dan)

Zapisy: u trenera, w trakcie zajęć.

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan