Wznowienie zajęć Sekcji Gimnastycznej dla dorosłych w Złotoryi

 

K O M U N I K A T

Wznowienie zajęć Sekcji Gimnastycznej dla dorosłych w Złotoryi:

2 września 2014 r.

wtorek, godz.:17:30-19:00
(aula III p.Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi Pl.Niepodległości 7)

*ZAPRASZAMY osoby dorosłe  na zajęcia rozciągające, rozluźniające i z rehabilitacji ruchowej wg  harmonogramu zajęć. ( zajęcia prowadzi :Instruktor terapii. Alicja Wilczyńska)

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan