Wznowienie zajęć Sekcji Ju Jitsu Kazan w Zagrodnie

K O M U N I K A T    

Wznowienie zajęć Sekcji Ju Jitsu Kazan w Zagrodnie:
2 września 2014 r.godz.16:30

(sala gimnastyczna Gimnazjum w Zagrodnie)

* ZAPRASZAMY adeptów sekcji oraz dzieci
(od 5 lat) i młodzież na zajęcia szkoleniowe sztuki walki Ju Jitsu  wg. harmonogramu.

*wtorek i czwartek od godz.16:30 do 17:30
(trener: Józef Leśnicki mistrz Ju Jitsu 9º Dan)

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan