Fundacja Polska Miedź darczyńcą wspierającym działalność Sekcji Ju Jitsu Kazan

 

 

darczyńcą wspierającym działalność Sekcji Ju Jitsu Kazan  w Złotoryi i Zagrodnie.

Zarząd Ogniska TKKF „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi i  Instruktor  Sekcji Ju Jitsu Kazan  oraz ich uczestnicy -  bardzo dziękują  Fundacji Polska Miedź w Lubinie   za  wsparcie  finansowe działalności szkoleniowej  sztuki walki Ju Jitsu i Kejutsu.
Z wdzięcznością  informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Fundacją Polska Miedź w Lubinie   a Ogniskiem TKKF „Asklepios”   na okres  do 31.12.2014 r. dot. udzielenia darowizny w kwocie  do 6000,00 zł (sześć  tysięcy złotych)  z przeznaczeniem na działalność szkoleniową dzieci i młodzieży sekcji  ju jitsu Kazan w Złotoryi i Zagrodnie

Przyznana przez Fundację Polską Miedź  darowizna zostanie przeznaczona  na dofinansowanie obozu kondycyjno- szkoleniowego, organizację  VI turnieju  ju jitsu, wyjazdy na zawody  sztuki  walki oraz na  działalność szkoleniową w zakresie  kenjutsu.

Fundacja Polska Miedź została powołana w 2003 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan