Zapraszamy do uczestnictwa w II Regionalnym Turnieju Ju Jitsu

II REGIONALNY TURNIEJ JU JITSU DZIECI I MŁODZIKÓW O  PUCHAR WÓJTA GMINY ZAGRODNO

ORGANIZATOR:

  • Urząd Gminy w Zagrodnie
  • Ognisko TKKF „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi – Sekcja Ju Jitsu „Kazan
  • Gimnazjum w Zagrodnie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi.


DATA I MIEJSCE:
13 kwietnia 2014 r. –sala sportowa  Gimnazjum w Zagrodnie, Zagrodno 135


WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki:  urodzeni w  2008 r. i młodsi, nie mnie niż 6 lat oraz urodzeni w latach: 2007 – 1996r.
2 .Zawodnik bierze udział w turnieju  na własną odpowiedzialność i  powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań  lekarskich oraz dokument tożsamości.
4. Zawodnicy niepełnoletni winni posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do startu w turnieju.                 
5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje.
6. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie turnieju  odpowiedzialny jest trener lub opiekun drużyny.
7. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie  warunków regulaminu zawodów.
8. Nieznajomość warunków uczestnictwa lub  regulaminu zawodów  nie będzie uznawana przez Organizatora  za argument w ewentualnych kwestiach spornych.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
9.Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu turnieju mogą być zgłaszane do Sędziego Głównego oraz Koordynatora  w trakcie ich trwania.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników zagubione w trakcie  trwania  turnieju.

STARTOWE:
Pobierana jest opłata startowa za udział w zawodach  w wysokości 25zł/os.(zawiera posiłek obiadowy)

ZGŁOSZENIA I KONTAKT:
1.Zgłoszenia  w terminie do 8 kwietnia 2014 r. telefonicznie 605 547 797 – soke Józef Leśnicki 9° DAN, fax: 76 878 39 90  bądź drogą  elektroniczną  na adres:   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2.Zgłoszenie winno być potwierdzone na załączonym do komunikatu formularzu i dostarczone dla organizatora najpóźniej  w dniu turnieju, Zgłoszenie zawodnika  obliguje do opłacenia opłaty startowej.
3.W uzasadnionych przypadkach  w dniu zawodów, możliwe będzie wykreślenie tylko 
jednego zawodnika, który mimo wcześniejszego zgłoszenia nie przybył na zawody  lub
wstawienie  na jego miejsce innego zawodnika.
4 .W przypadku wykreślenia w dniu zawodów więcej niż jednego zawodnika, obowiązuje    
opłata startowego za zgłoszoną  liczbę zawodników.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność. Każda ekipa nie może przekroczyć 12 zawodników/ nie dotyczy organizatora/    kontakt z koordynatorem turnieju : tel.663 315 954 lub email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

OBSADA SĘDZIOWSKA;
Sędzia Główny i Sędzia Maty –  hanshi Mirosław Wiśniewski 8° Dan

KOSZTY UCZESTNICTWA;
•    koszty organizacyjne pokrywa organizator.
•    koszty przejazdu pokrywają we własnym zakresie delegujące kluby.
•    opłata  startowa od uczestnika w kwocie 25zł pobierana przy rejestracji zawodników.

NAGRODY;
•    miejsca I – III; medale i dyplomy . Za I miejsca Puchar Wójta Gminy w Zagrodnie i nagroda rzeczowa ,
•    dyplomy i puchary dla klubów w kwalifikacji drużynowej za I –III miejsca, od IV  dyplomy i statuetki za uczestnictwo.

KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE;

1) NE-WAZA – walka w postawie klęcznej (dzieci do lat 7),
2) TACHI-WAZA – walka w postawie stojącej.

Wiek zawodnika (rocznik)

płeć

Kategorie wagowe

Dzieci:

 

 

 

7 lat – 6 lat

2007 r. – 2008 r.

 

 

dziewczęta

 

 

Zawodniczka najlżejsza- waga co 3kg

 

chłopcy

Zawodnik  najlżejszy

waga co 3kg

 

 

 

9 – 8 lat

2005 r. – 2006 r.

 

dziewczęta

3 kat.wagowe

 

 

chłopcy

4 kat.wagowe

 

 

11 – 10 lat

2003 r. – 2004 r.

 

dziewczęta

3 kat.wagowe

 

 

chłopcy

6 kat.wagowych

 

Młodzik i Młodziczki:

 

 

 

13 – 12 lat

2001 r. – 2002 r.

 

 

 

 

dziewczęta

3 kat.wagowe

 

 

 

chłopcy

6 kat.wagowych

 

15– 14 lat

1999 r. – 2000 r.

 

 

 

 

 

dziewczęta

 

 

 

3 kat.wagowe

 

 

 

chłopcy

4  kat.wagowych

 

18 – 16 lat

1996 r.– 1998 r.

 

dziewczęta

 

 

3 kat.wagowe

 

 

chłopcy

3 kat.wagowe


* O przypisaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wagowych we wszystkich konkurencjach, w których wystąpi mniej niż trzech zgłoszonych zawodników oraz wprowadzenia zmian w planowanej ilości  kat. wagowych ( łączone mogą być kategorie najbardziej zbliżone do siebie).

ZASADY ROZGRYWANIA WALK;
1.Obowiązują  przepisy i zasady  Regulaminu Zawodów Sportowych Ogniska TKKF „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi opracowane na podstawie  przepisów  Polskiego Związku Judo tj.
Zawodnik, który pierwszy zostanie wyczytany do walki zakłada czerwoną opaskę
- czas walki efektywnej wynosi – 2 minuty,
- obowiązują jedynie – trzymania, zabronione są dźwignie i duszenia
- czas trzymania – osaekomi:
KOKA – 10 sek. – 3 pkt.
YUKO – 15 sek. – 5 pkt.
WAZA ARI – 17 sek. – 7 pkt.
IPPON – 20 sek. – 10 pkt. (walka wygrana przed czasem)
Walka zakończona – przez wskazanie 1 pkt.
- kary za popełnione przewinienia zawodnik otrzymuje (wg PZJ).
2. Regulamin  Zawodów Sportowych Ogniska zostanie zamieszczony na www.asklepios-zlotoryja.pl  w terminie do 15 marca 2014 r.

PROGRAM  Turnieju ;
SOBOTA: 13 kwietnia  2014 r.
godz.: 08: 00 - 09:30  - Rejestracja i ważenie zawodników (po godz. 930 organizator nie dopuści spóźnionej ekipy do zawodów),
godz.: 09:30  - 10:15  - Weryfikacja i podział na kategorie wagowo-wiekowe.
godz.: 10:15 - 10:30   - Rozgrzewka.
godz.: 10:45 – Rozpoczęcie walk  wg. kolejności ustalonej przez Sędziego Głównego.
godz.: 13:30  - Uroczyste otwarcie  Turnieju Ju Jitsu.
godz : 14.00 – 15.30   - Kontynuacja walk ,dekoracja medalistów i zakończenie.

ok. godz. 1230  -przerwa obiadowa (posiłek dla zawodników i kadry trenerskiej na terenie szkoły)

INNE DODATKOWE;

  • dostępność na terenie szkoły do bufetu z napojami i słodyczami,
  • dogodne miejsca parkingowe,
  • oznakowany punkt medyczny.


Zapraszamy i życzymy wiele sukcesów oraz miłych wrażeń z uczestnictwa w turnieju

Pozdrawiam.
Za  komitet organizacyjny
Prezes Ogniska TKKF „Asklepios”
Elżbieta Stalska

 

pobierz Regulamin (plik PDF)


Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan