Imprezy wyjazdowe w lutym 2014 r.


LEGNICA do Teatru H. Modrzejewskiej na komedię pt.”Zabijanie Gomułki”- 22 lutego 2014 r.
Wyjazd: godz. 17,30  - parking ZOKiR (spektakl godz.19:00)

Odpłatność dla  członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”  i Ogniska TKKF „Asklepios”:
25,00 zł. od osoby (bilet ).
15,00 zł. od osoby (bilet ulgowy).
- seniorzy( 60+), młodzież i studenci za okazaniem legitymacji.

Odpłatność dla pozostałych osób :
30,00 zł.  od osoby (bilet i transport)
20,00 zł. od osoby (bilet ulgowy i transport)
- seniorzy (60+), młodzież i studenci za okazaniem legitymacji.

Zapisy imienne z odpłatnością w terminie do 17 lutego 2014 r.  w godz.: 900  do 1400 .

FERIE, FERIE.FERIE FERIE, FERIE. FERIE. FERIE,

KARPACZ - na Lodowisko i inne zimowe atrakcje - 22 lutego 2014 r.
Wyjazd : godz. 900, parking ZOKiR pl. Reymonta (powrót ok. godz: 16.00)

Odpłatność dla  członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” i Ogniska TKKF„Asklepios”: 20 zł od osoby(w tym: bilet  i wypożyczenie łyżew, NW)
Odpłatność dla pozostałych osób: 30 zł od osoby ( w tym: bilet i wypożyczenie łyżew, NW, transport)
Dzieci do lat 7  z opiekunem.

Pozostałe opłaty za  zimowe atrakcje - we własnym zakresie.
Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

Zapisy imienne ( z nr PESEL) do 20  lutego 2014 r. w kasie SM „Agat” przy ul. J. Słowackiego 2 od 9:00 do 14:00 ( we wtorek od 9:00 do 16:00)

UWAGA: Organizator  uzależnia wyjazd od aury  i liczby uczestników, tj. min. 35 osób.


> > Z a p r a s z a m y > >

Ognisko TKKF „Asklepios”

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan