Pierwsze zajęcia „Kursu samoobrony dla dorosłych”

W ramach działalności sekcji ju jitsu Kazan - 4 lutego 2014 r.  rozpoczęły się pierwsze zajęcia kursu samoobrony dla dorosłych.
Miejsce: Gimnazjum w Zagrodnie, wtorek i czwartek, godz.17:30  - 18:3o.
Termin: 04.02.2014 r.- 24.04.2014 r.

Celem kursu jest nauczenie radzenia sobie w sytuacji werbalnego lub fizycznego ataku, poznanie podstawowych technik z zakresu samoobrony oraz rozwijania  i wyrobienie w uczestnikach mentalnych umiejętności dostosowanych do warunków fizycznych i do postawienia oporu potencjalnemu przeciwnikowi.     

Program ( 25 godz.) szkolenia obejmuje część praktyczną i teoretyczną:

  • walka w parterze
  • postawa i poruszanie się w walce
  • pady i przewroty (upadki bezkontuzyjne)
  • rzuty oraz podcięcia
  • chwyty i dźwignie obezwładniające
  • uwalnianie się z różnych chwytów: obrona przed chwytem w pasie, chwytem z -tyłu, chwytem na ręce  oraz z obchwytów i duszeń: obrona przed duszeniem, obrona przed ciosem pięścią, obrona przed kopnięciem,
  • punkty witalne i wykorzystanie ich w obronie: wskazanie czułych punktów przeciwnika,
  • wyprowadzanie ciosów oraz kopnięć a także obrona przed nimi.

Program kursu realizowany jest na podstawie programu szkoleniowego sekcji ju jitsu. Pierwszy etap nauki ( w formie progresyjnej ) uczestnicy rozpoczęli naukę od najprostszych technik walk i samoobrony, a w miarę upływu czasu treningowego zapoznawani będą  z coraz bardziej złożonymi technikami.
Profesjonalne podejście, doświadczenie i miła atmosfera pozwoli uczestnikom szkolenia wynieść z niego wiele cennych informacji i wskazówek dotyczących własnego bezpieczeństwa. Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje imienny Certyfikat ukończenia.

Szkolenie prowadzi  soke Józef Leśnicki, mistrz ju  jitsu 9° Dan, instruktor samoobrony ju jitsu.


>zapraszamy>

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan