Wsparcie finansowe

Zarząd Ogniska TKKF „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe działalności statutowej naszego stowarzyszenia, a w szczególności sekcji OLAWS Złotoryja działającej w strukturze ogniska od 13 grudnia 2013 r.

Działalność Ogniska i sekcji OLAWS Zlotoryja można śledzić na stronie internetowej

www.asklepios-zlotoryja.pl.
http://www.reso.pl/olaws.htm
https://www.facebook.com/OLAWS.Zlotoryja

Stowarzyszenie „Asklepios” nie prowadzi działalności gospodarczej i jest organizacją non profit. Utrzymujemy się ze składek członkowskich, częściowych dotacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” i Gminy Miejskiej Złotoryja oraz darczyńców i ludzi dobrej woli, którzy wspierają rozwój sportu i rekreacji na terenie naszego miasta.

Sport odgrywa ważną rolę w wychowywaniu młodego pokolenia dla dobra społecznego, wspomaga ich zdrowie na całe życie. Współpraca i skoordynowany wysiłek w obrębie systemu szkoleniowego to nasze działanie programowo-priorytetowe.

Jako organizacja pozarządowa mamy za zadanie wychowywać dzieci i młodzież w duchu fizycznej aktywności sprzyjającej rozwojowi fizycznemu i psychicznemu. Osobom dorosłym zaś w pełni zaspokajać i umożliwiać realizowanie się w pasjach sportowych w czasie wolnym od pracy.
Zgodnie z „kalendarzem imprez lokalnych miasta i imprez sportowych sekcji OLAWS Złotoryja zamierzamy w 2014 roku przeprowadzić:

  • 9 lutego 2014 roku bieg na 6 km w ramach GP Zagłębia Miedziowego - etap 5 Złotoryja,
  • Pielgrzymkę rowerowo-biegową do Częstochowy,
  • Polska Biega - ogólnopolska akcja promująca bieganie i aktywne spędzenie czasu wolnego,
  • Mini Olaws - Dzień Dziecka z Olawsem,
  • Cykl spotkań biegowych „Niedzielne bieganie”,
  • Cykl spotkań kolarskichch „Niedzielne rowerowanie”.

W przypadku przychylnej decyzji, za którą bylibyśmy bardzo wdzięczni, prosimy o przekazanie środków na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi nr subkonta sekcji OLAWS Złotoryja 89 8658 0009 0000 0710 2000 0020 z dopiskiem:wsparcie działalności sekcji OLAWS bądź wpłata w kasie SM „Agat” w Złotoryi ul. J.Słowackiego 2 /9.00-14.00/.
Sponsorzy zostaną uwidocznieni na afiszach reklamowych organizowanych imprez i reklamy słownej.

Za pomoc, życzliwość i ofiarność serdecznie dziękujemy!!!

Z poważaniem
Prezes Zarządu Ogniska TKKF Asklepios
Elżbieta Stalska

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan