Wsparcie finansowe przez Gminę Miejską Złotoryja

 

Ognisko TKKF „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi   z wdzięcznością  informuje, że w dniu  2 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa  pomiędzy  Gminą Miejską Złotoryja  a Ogniskiem TKKF „Asklepios”  na okres od 2 kwietnia 2013 r. do 30 września 2013 r. w ramach wsparcia zadania publicznego pn. „Działalność szkoleniowa Sekcji Ju Jitsu Kazan w Złotoryi "  w wysokości 3600,00  zł.

Przyznane przez Gminę Miejską  środki finansowe pozwoliły na zakup profesjonalnych materacy dla dzieci z grupy młodszej, wyjazdy na mistrzostwa i turnieje oraz wynajem sali treningowej.

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan