DAROWIZNA Z FUNDACJI POLSKA MIEDŹ

DAROWIZNA Z FUNDACJI POLSKA MIEDŹ

Ognisko TKKF „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi   z wdzięcznością  informuje, że w dniu 13 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Fundacją Polska Miedź w Lubinie  a Ogniskiem TKKF „Asklepios” na okres od 13.08.2013 r. do 31.01.2014 r. na udzielenie darowizny w kwocie  do 9000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych)  z przeznaczeniem na działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w zakresie ju jitsu Kazan w Złotoryi i Zagrodnie.

Przyznane przez Fundację Polska Miedź wsparcie finansowe pozwolą na zakup  profesjonalnych materacy, organizację  turnieju  i wyjazdy na  mistrzostwa  sztuk  walki.

Fundacja Polska Miedź została powołana w 2003 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan