Komunikat. V TURNIEJ JU JITSU Dzieci i Młodzików o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja

loga

K O M U N I K A T  !!!
V TURNIEJ JU JITSU Dzieci i Młodzików o Puchar
Burmistrza Miasta Złotoryja

ORGANIZATOR:
• Urząd Miejski w Złotoryi
• Ognisko TKKF „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi – Sekcja Ju Jitsu „Kazan”.
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi.
• Hala Sportowa „Tęcza” w Złotoryi

fundacja Darczyńca wspierający Turniej.

DATA I MIEJSCE:
19 października  2013r. – Hala Sportowa „Tęcza” w Złotoryi ul. Wilcza 43

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki:
• urodzeni w  2006r. i młodsi, nie mniej niż 6 lat oraz urodzeni w latach: 2005 – 1997r.
• posiadający/ce ważną legitymację szkolną,
• posiadający/ce aktualne badania lekarskie,
• posiadający/ce pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do startu w zawodach,
• zostali zgłoszeni przez macierzysty klub nie później niż 7 dni przed datą organizacji zawodów.

Zgłoszenia można nadesłać w terminie do 12 października 2013 r. lub telefonicznie  605 547 797 – soke Józef Leśnicki 9° DAN, fax: 76 878 39 90  bądź drogą elektroniczną  na adres: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Zgłoszenie winno być potwierdzone na załączonym do komunikatu formularzu  i dostarczone dla organizatora najpóźniej  w dniu zawodów.
3. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność. Każda ekipa nie może przekroczyć limitu 12 zawodników /nie dotyczy organizatora /
* Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
* Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich.
* Organizator zapewnia pierwszą pomoc lekarską.
* kontakt z koordynatorem turnieju: tel. 663 315 954 lub email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.                                             

OBSADA SĘDZIOWSKA;
Sędzia Główny- Hanshi Mirosław Wiśniewski 8 DAN

KOSZTY UCZESTNICTWA;
• koszty organizacyjne pokrywa organizator.
• koszty przejazdu pokrywają we własnym zakresie delegujące kluby.
• opłata  startowa od uczestnika w kwocie 25 zł. pobierana przy rejestracji zawodników.      

NAGRODY;
• miejsca I – III/IV; medale i dyplomy , za I miejsce Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja i nagroda rzeczowa,
• dyplomy i puchary w kwalifikacji drużynowej za I –III/IV miejsce oraz za uczestnictwo.

KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE;
1) NE- WAZA – walka w postawie klęcznej (dzieci do lat 7),
2) TACHI - WAZA – walka w postawie stojącej.

Wiek zawodnika/rocznik Płeć Waga zawodników
Dzieci
7 lat – 6 lat
2006r. – 2007r.
dziewczęta do 20 kg
- 23 kg
- 26 kg
- 29 kg
+ 29 kg
chłopcy do 23 kg
- 26 kg
- 29 kg
- 31 kg
+ 31 kg
9 – 8 lat
2004r. – 2005r.
dziewczęta do 25 kg
- 30 kg
- 35 kg
+ 35 kg
chłopcy do 26 kg
- 31 kg
- 36 kg
+ 36 kg
Młodzik i Młodziczki
11 – 10 lat
2002r. – 2003r.
dziewczęta do 30 kg
- 36 kg
- 42 kg
+ 42 kg
chłopcy do 35 kg
- 40 kg
- 48 kg
+ 48 kg
16 – 12 lat
1997r – 2001r.
dziewczęta do 40 kg
- 45 kg
- 50 kg
+ 50 kg
chłopcy do 45 kg
- 50 kg
- 58 kg
+ 58 kg

Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia konkurencji w kategoriach wagowo-wiekowych, w których wystąpi mniej niż trzech  zawodników i  w wyjątkowych przypadkach, wprowadzenia dodatkowej tabeli wagowej.

ZASADY ROZGRYWANIA WALK;
Obowiązują ogólne  przepisy i zasady Regulaminu Polskiego Związku Ju Jitsu oraz szczegółowe zasady  współzawodnictwa zgodne z Regulaminem Zawodów Sportowych „Ogniska” TKKF „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi. Regulamin zostanie  przedłożony do wglądu przed rozpoczęciem turnieju.

PROGRAM  Turnieju ;
SOBOTA: 19 października 2013r.
godz.: 08:00 - 09:30 - Rejestracja i ważenie zawodników,
godz.: 09:30 - 10:20 - Weryfikacja i podział na kategorie wagowo-wiekowe,
godz.: 10:20 - 10:30 - Rozgrzewka
godz.: 10:30 - Uroczyste otwarcie V Turnieju Ju Jitsu
godz.: 10:45 – 14.30 - Walki turniejowe według kolejności ustalonej przez  Sędziego Głównego,
godz:  14.30 – 15.30  - Dekoracja medalistów i zakończenie.
* godz. 12:30 - przerwa obiadowa

INNE DODATKOWE;
* dostępność na terenie hali do bufetu z napojami i słodyczami
* wstęp na salę widowiskową dla publiczności i parking – bezpłatny

>>Zapraszamy i życzymy wiele sukcesów oraz miłych wrażeń z uczestnictwa w turnieju <<

Organizator Turnieju

Załączniki do pobrania:


Druk zgłoszenia zawodników,
Druk zgody opiekuna ustawowego na udział w turnieju.

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan