Sekcja Ju Jitsu Kazan w 2013 r. wspierana przez Gminę Miejską Złotoryja i Gminę Zagrodno.

Sekcja Ju Jitsu Kazan  w 2013 r. wspierana przez Gminę Miejską  Złotoryja i Gminę Zagrodno.

Zarząd Ogniska TKKF „Asklepios”, Instruktor  Sekcji Ju Jitsu Kazan   w Złotoryi  i  w Zagrodnie  oraz   członkowie sekcji  z rodzicami, bardzo dziękują  Gminie Miejskiej  Złotoryja i Gminie Zagrodno  za  wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 r. p.n.:

1. „Działalność szkoleniowa sekcji ju jitsu Kazan w Złotoryi”;
2. „Proces szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sztuki walki - działalność szkoleniowa sekcji ju jitsu  Kazan w Zagrodnie”.

Środki  z dotacji przeznaczone zostały na częściowe pokrycie kosztów  wynajmu sali treningowej, wyjazdów na zawody sportowe i zakupu sprzętu sportowego.

Zapraszamy na  www.asklepios-zlotoryja.pl

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan