Komunikat dla adeptów sekcji Capoeira

Zarząd Ogniska TKKF „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi informuje, że od 8 marca 2013 r, uchwałą nr 5/2013 r. zawiesił  działalność Sekcji Capoeira, która stanowiła  grupę sportowo-rekreacyjną w ramach działalności statutowej odpłatnej.

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan