KOMUNIKAT dla adeptów sekcji Capoeira

K OM U N I K A T !!

Ognisko TKKF „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”
w Złotoryi informuje adeptów sekcji Capoeira,   
że od 8 marca 2013 r, uchwałą nr 5/2013r

zawiesiło  bezterminowo działalność Sekcji  Capoeira, która stanowiła  grupę
sportowo-rekreacyjną w ramach działalności statutowej odpłatnej.
Zarząd nie wnosi żądań opłaty za  uczestnictwo dzieci grupy młodszej w  zajęciach w dniu 7 marca br. i prosi rodziców dzieci grupy młodszej  o zwrot do biura ogniska pobranych koszulek klubowych.

Zarząd Ogniska TKKF „Asklepios”

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan