Ognisko TKKF „Asklepios” zaprasza dzieci od 4.5 do 6 lat na ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami ju jitsu

Metodyka zajęć z dziećmi 4,5 – 6 lat, biorących udział w ćwiczeniach ogólnorozwojowych z elementami ju jitsu.

Dostrzegając aktualną potrzebę wczesnego kształtowania kultury ruchowej i promowanie sztuki walki  - Sekcja Ju Jitsu Kazan  Ogniska TKKF „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi podjęła  wyzwanie pracy z  najmłodszymi dziećmi w celu pozyskania w przyszłości potencjalnych adeptów  tej łagodnej i misternej sztuki walki jak i też zapewnienie dzieciom możliwości wczesnego rozwijania  swoich zdolności oraz opanowywania nawyków pracy w grupie.

Jedną z uznanych na całym świecie metod wychowawczych i terapeutycznych,  są  zajęcia rekreacyjne pozwalające poznać i opanować  tajniki  starojapońskiej sztuki ju-jitsu.

Techniki Ju-Jitsu wykorzystywane są prawie w każdym systemie walki. Ju-Jitsu mogą uprawiać wszyscy i w każdym wieku, począwszy już od przedszkolaka. Sztuka ta wspaniale rozwija  psychofizycznie. Podstawowa zasada to : Ustąp aby zwyciężyć, burza łamie drzewa, a trzciną tylko kołysze

W Polsce styl ten znany jest pod nazwą „szlachetna sztuka samoobrony” gdyż jego podstawową zasadą jest humanitaryzm i poszanowanie godności drugiego człowieka .Jest to możliwe, gdyż bogaty arsenał technik ju-jitsu nie opiera się wyłącznie na technikach niszczących, a zatem daje możliwość zastosowania obrony .

 


 

Odpowiednio wczesne zainteresowanie sztuką szlachetnej samoobrony dzieci młodszych, które po osiągnięciu wymaganego wieku będą mogły podjąć specjalistyczny trening Ju-Jitsu zapewnia dzieciom ogólny i harmonijny rozwój całego organizmu poprzez:

  • równomierne doskonalenie wszystkich cech motorycznych, a zwłaszcza: szybkości, zwinności, skoczności, wytrzymałości ogólnej, siły dynamicznej i ogólnej
  • ukształtowanie wczesnych przyzwyczajeń do systematycznych ćwiczeń ruchowych oraz poznanie i wykształcenie elementarnych ruchów obronnych.

Chcąc zapewnić naszym podopiecznym możliwość zdobycia różnorodnych umiejętności, zapewniamy pakiet zajęć podstawowych, które pobudzają potencjalne zdolności dzieci.
Zajęcia są wplecione w harmonogram zajęć  w taki sposób, aby każdego dnia ćwiczeń maluchy mogły poznawać coś nowego.

Zajęcia sportowe mają na celu wprowadzenie najmłodszych dzieci w dyscyplinę sztuki walki   w formie zabawy. Przy prowadzeniu zajęć dla najmłodszych opieramy się na metodyce promowanej przez  Polską Akademię Ju Jitsu oraz częściowo przez Polski Związek Ju Jitsu jak również dajemy możliwość doświadczonemu instruktorowi swobodnego wyboru  materiału oraz poziomu trudności i dostosowanie go do predyspozycji grupy. Celem zajęć jest rozwój sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowo-wzrokowej, która jest jedną z najważniejszych umiejętności .

Najmłodsi adepci ćwiczeń ogólnorozwojowych z elementami ju jitsu rywalizują ze sobą na macie w formie zabawy, oswajają się z salą i urządzeniami  sportowymi  oraz ubiorem. Zabawy prowadzone przez instruktora i jego asystentów będą  kładły nacisk przede wszystkim na kształcenie nawyków odpowiedniej kultury ruchowej  i koordynacji wzrokowo-ruchowej która jest równoważnikiem przy ćwiczeniach fizycznych. Jako, że dzieci nie posiadają jeszcze dobrze wykształconych umiejętności zapamiętania skomplikowanych sekwencji ćwiczeń –instruktor będzie dokładał starań aby kształtowanie tych umiejętności związane było z zabawą lub inną formą ruchu sprawiającą im przyjemność. .

Do zadań instruktora należeć będzie wpajanie dzieciom potrzeby planowej pracy treningowej i systematycznych ćwiczeń. Z kolei on sam musi przestrzegać zasady stopniowania ich trudności.


Zwłaszcza na początku, zadania stawiane dzieciom będą ograniczać się do ćwiczeń prostych, ze ścisłym określeniem ich formy. Dopiero po: z elementów złożonych - stopniowo z dwóch, a najwięcej trzech elementów.

W procesie zajęć z dziećmi w tym wieku będziemy zwracać uwagę na zachowanie odpowiedniej proporcji między ogólnym rozwojem, a specjalizacją w zakresie wybranej sztuki walki. Rozwój ogólny powinien zdecydowanie dominować nad specjalizacją.
Wskazane będzie zatem stosowanie w szerokim zakresie ćwiczeń rozwijających gibkość, zwinność, zręczność, szybkość, skoczność, równowagę itp. Siła jest zatem tą cechą motoryczną, którą na zajęciach z dziećmi najmniej się preferuje. W miejsce klasycznych ćwiczeń siłowych stosować będziemy  metodę siłowo-szybkościową,w której dziecko pokonuje niewielki ciężar lub opór własnego ciała. Ćwiczenia te powinny być jednak wykonywane z maksymalną szybkością..

Zajęcia spowodują wzmocnienie organizmu, a podczas wykonywania ćwiczeń rozciągających i ruchowych  połączone z technikami Ju-jitsu ,rozwiną u dzieci cierpliwość i ulepszą koordynację ruchową, nauczą go samodzielności, pokonywania coraz większych wymagań, zdrowej rywalizacji oraz  wyuczą podstawowych technik samoobrony   w pozytywnie nastawionym otoczeniu .Te wszystkie składniki i elementy szkolenia powinny być dla dziecka przyjemnością, aby z radością czekało na kolejne zajęcia. Trenując jakąś dyscyplinę sportową, dziecko staje się członkiem grupy, otwiera się na innych i znajduje się wśród osób, które łączy ta sama pasja. Aktywność fizyczna dziecka wpłynie na jego zdrowie oraz nawyki, także w dorosłym życiu. Każde dziecko to osobliwa indywidualność, ma swój własny rytm rozwoju, który nie zawsze musi korespondować ze średnim poziomem grupy. W dłuższym okresie czasu może okazać się, że dzieci wykazujące zmniejszoną ruchliwość, dzięki wytrwałości i dokładności staną się technicznie lepsze od pozostałych. Trzeba im tylko zagwarantować ten czas i udzielić wsparcia w ich staraniach.

Zajęcia rozpoczynać  się będą każdorazową rozgrzewką, trwającą ok.10 minut, w której wykonywane są w umiarkowanym tempie proste kroki, podskoki ,biegi, skłony..a następnie; próby ćwiczenia podstawowych technik z przerywnikiem na zabawy zręcznościowo-sprawnościowe

Bawiąc  i ćwicząc  z dziećmi będziemy  pamiętać o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa:

Zawsze być z dzieckiem przy zabawie i ćwiczeniach;

Zabawy i ćwiczenia proponowane na zajęciach będą zabawami w grupie.  .

Dobierać bezpieczne rekwizyty i sprzęt:

Sprzęt sportowy będzie  odpowiedniej wielkości aby nie mógł mieścić się w buzi dziecka i z materiałów dostosowanych do kontaktu z dziećmi.

Dbać o higienę

Zadbać o higienę sprzętów sportowych i rekwizyty. .

Zajęcia odbywać się będą  w piątki  o godz. 17:30 – 18:30 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi i prowadzone  przez  instruktora sztuki walki mistrza Polskiej Akademii Ju Jitsu Soke Józefa  Leśnickiego 9° Dan(tel.605 547 797) w formie zabaw ruchowych z nastawieniem na elementy ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz stopniowym wprowadzaniem ćwiczeń imitujących techniki Ju-Jitsu. Instruktora prowadzącego tę formę zajęć charakteryzuje przede wszystkim długoletnia umiejętność łatwego kontaktu  z dziećmi i profesjonalizm mistrzowski .Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan