Wznowienie zajęć i zapisy do Sekcji Gimnastycznej

K O M U N I K A T    !!!


Ognisko TKKF „Asklepios” wznawia ćwiczenia i ogłasza zapisy  do Sekcji Gimnastycznej dla dorosłych, której działalność uzależniona jest od liczby ćwiczących uczestników tj.min.15 osób.

Zapisy

Zapisy imienne przyjmowane  są w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej w godz. 9.00- 14.00 lub telefoniczne pod nr tel. 76 878 37 74 wew.12, tel. kom. 663 315 954 w terminie do 3 września.2012r.

  • Odpłatność  - 35 zł miesięcznie,
  • Odpłatność dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”  i Ogniska TKKF - 30 zł miesięcznie.

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia  -11 września br o  godz.17:30

Zajęcia w każdy wtorek w godz. 17.30-19.00 w Sali gimnastycznej SP nr 1 w Złotoryi, pl. Niepodległości 7. /wskazany duży ręcznik i  lekki ubiór sportowy/

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan